Sylwia Szparkowska

Współzałożycielka

s.szparkowska@fpr.org.pl

Członkini Zarządu i współzałożycielka Fundacji Polityki Rozwojowej. Absolwentka Wydziału Dziennikratswa i Nauk Politycznych oraz Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, specjalistka w zakresie komunikacji społecznej, zdrowia publicznego oraz zagadnień z obszaru ekologii, zarządzania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju. Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem współpracująca m.in. z Polską Agnecją Prasową, dziennkiem „Życie” oraz „Rzeczpospolitą”. Przygotowywała dokumentację konkursową, występowała jako ekspertka oraz koordynowała projekty z zakresu monitoringu obywatelskiego, promocji dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej m.in. w Tadżykistanie i Tunezji. W Fundacji odpowiada za zagadnienia związane z zarządzaniem i ochroną środowiska oraz za kontakty z NGO i samorządami z Bałkanów, Rosji oraz obszaru postsowieckiego.

Wojciech Szpociński

Współzałożyciel

w.szpocinski@fpr.org.pl

Prezes Fundacji. Specjalista w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i oceny efektywności pomocy rozwojowej. Jako foundriser współpracuje z polskimi, tureckimi i gruzińskimi samorządami oraz NGO. W charakterze eksperta brał udział w projektach dotyczących zarządzania jakością w samorządach, pozyskiwania pomocy technicznej (ENPI-CBC, NSA-LA,CIUDAD), rozwoju gospodarczego i certyfikacji produktów rolniczych w krajach Partnerstwa Wschodniego. Wykładowca na angielskojęzycznych studiach WSHiP i University of Wales. Od 2008 prowadzi również zajęcia na tureckich uczelniach: Cukurova University w Adanie i Cag University w Mersin. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i European Studies w IEP w Strasburgu. W Fundacji odpowiada za współpracę z NGO i samorządami Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu a także Mołdawii.

Monika Jakubowska

Współpracowniczka

m.jakubowska@fpr.org.pl

Absolwentka Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendyska Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina oraz Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Uczestniczka studiów podyplomowych „Zrównoważony rozwój, społeczeństwo i środowisko” na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii. W Fundacji odpowiedzialna za projekty koncentrujące się na wzmacnianiu lokalnych społeczności, włączaniu grup marginalizowanych do życia publicznego i kulturalnego, relacjach międzykulturowych, migracji i kwestiach związanych z integracją. Zajmuje się tworzeniem aplikacji projektowych, a także kontaktem z organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi z krajów byłego Związku Radzieckiego oraz regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.