Lokalne smaki i układy stowarzyszeniowe

Lokalne produkty spożywcze i wino w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie: pikantny przewodnik

Łatwy w odbiorze zbiór świadectw i opowiadań o tym, jak wszechobecny trend spożywania produktów wytwarzanych lokalnie oraz picia ekologicznych win wraz z efektem modernizacji napędzanym przez wysiłki związane z integracją z UE, zaczęły przynosić pierwsze, dość zachęcające, choć wciąż w mikro-skali, ślady na wiejskich gospodarkach i krajobrazie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, państw w pewnym stopniu podążających ścieżką wiejskiego ożywienia obserwowanego w krajach Grupy Wyszehradzkiej: w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. Najlepsze praktyki Grupy Wyszechradzkiej i studia przypadków udostępnione w formie publikacji finansowanej w ramach projektu wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Publikacja dostępna w języku angielskim.

Wkład: Wojciech Szpociński, Sylwia Szparkowska, Judit Rácz, Petra Supakova, Monika Jakubowska.

Pobierz publikację tutaj:

Local Tastes of Association Agreements

 

 

Produkty regionalne w Mołdawii

Co powinieneś wiedzieć o unijnych programach ochrony żywności lokalnej

Co powinieneś wiedzieć o udanym procesie rejestracji tzw. Chronionych Oznaczeń Geograficznych produktów żywnościowych? Produkty regionalne w Mołdawii i unijne programy ochrony żywności lokalnej zgodnie z AA / DCFTA – publikacja (dostępna w języku angielskim) finansowana w ramach projektu wspieranego przez polską pomoc 2015.

Teksty: Wojtek Szpociński, Agata Koziej, Ilona Linczowska, Marcin Pilarski.

Pobierz publikację tutaj:

What you should know about EU Protected Food Schemes

 

 

Tunezyjski model rozwoju gospodarczego i społecznego

Ocena potrzeb dla Kairouan Community Foundation

Przedstawiciele Fundacji Polityki Rozwojowej, a także naszej organizacji partnerskiej – Fundacji Pressclub, zostali wybrani członkami zarządu Kairouan Community Foundation – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Fundacji jest rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych i społecznych, w szczególności zgłaszanych przez platformę fixkairouan.org.

Udostępniamy wewnętrzny „working paper” Fundacji, który może służyć jako baza wiedzy osobom przygotowującym projekty na rzecz beneficjentów tunezyjskich. Publikacja dostępna w języku angielskim.

Tekst: Wojciech Szpociński

Pobierz publikację tutaj:

Needs assessment for the Kairouan Community Foundation

 

 

Praktyka wdrożeniowa wsparcia Unii Europejskiej dla państw obszaru Wschodniego Sąsiedztwa

Skuteczność pomocy rozwojowej

Analiza dokonując przeglądu aktualnej, zwłaszcza zachodniej, literatury przedmiotu wskazuje na niedoskonałości i uproszczenia rozpowszechnionego w nauce par excellence politologicznego dyskursu o “wsparciu UE dla państw obszaru Wschodniego Sąsiedztwa”. Autor postuluje by warsztat politologiczny, w tym konkretnym zakresie badań, uzupełnić o perspektywę studiów nad rozwojem (development studies), które odwołują się do kategorii takich jak projekt, koordynacja, efektywność kosztowa, ostateczny beneficjent i wpływ na niego, wreszcie pomoc (w tym humanitarna czy rozwojowa). Wydaje się, że refleksja naukowa nad Polityką Wschodnią UE nie dostatecznie odnosi się do zagadnień rzeczywistego wpływu polityki UE na społeczeństwa&gospodarki krajów partnerskich, jego trwałości i efektywności.

Tekst: Wojciech Szpociński

Pobierz publikację tutaj:

Praktyka wdrożeniowa wsparcia Unii Europejskiej dla państw

 

 

Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo

Wzory egzekwowania prawa wspólnotowego w obszarze ochrony środowiska

Publikacja dotyczy zakresu programu ENPI EAST na obszarze krajów Partnerstwa Wschodniego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy trangranicznej (CBC) oraz stanowi ewaluację tego programu. Publikacja zawiera przykłady współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i działań skierowanych na ochronę obszarów cennych przyrodniczo. Publikacja dostępna w języku polskim i angielskim.

Pobierz publikację tutaj:

Cross-border cooperation for biodiversity and sustainable development of environmentally sensitive & protected areas EN

Współraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo PL

 

 

Białoruś: przedsiębiorczość lokalna

Analiza otoczenia społeczno – ekonomicznego oraz uwarunkowań prawno – instytucjonalnych rozwoju przedsiębiorczości w Wysokim, rejon Kamieniec

Analiza sporządzona w celu zdefiniowania potrzeb szkoleniowych beneficjentów projektu finansowanego ze środków Polska Pomoc 2010: “Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na Białoruś”. Analiza oparta na badaniach terenowych przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2010 w Wysokim (Białoruś). Publikacja dostępna w języku polskim i rosyjskim.

Tekst: Wojciech Szpociński

Pobierz publikację tutaj:

Analiza otoczenia społeczno – ekonomicznego oraz uwarunkowań prawno – instytucjonalnych rozwoju przedsiębiorczości w Wysokim, Rajon Kamieniec, Białoruś PL

Analiz Obshchestvenno – ekonomicheskogo okruzheniya i yuridicheski – institutsionalnykh obuslovlennosti obuslovlennosti razvitiya predprinimatelstva v g. Vysokoye, Kamenetskiy Rayon, Belarus RU

 

 

Jak przygotować dobry wniosek do programów ENPI CBC?

Podręcznik dla białoruskich beneficjentów

Artykuł jest próbą zebrania przydatnych przy przygotowywaniu wniosku wskazówek oraz sugestii dotyczących tego, co stanowi dobry projekt ENPI CBC. Tekst, który stara się zapewnić gotową do wykorzystania wiedzę, został przygotowany w oparciu oraz w zgodzie ze strukturą standardowego formularza wniosku o ENPI CBC a także z tzw. PRAG (Praktycznym Przewodnikiem po Procedurach Kontraktowych dla Działań Zewnętrznych WE). Ponadto publikacja zawiera aktualny przegląd możliwości pozyskania dotacji dla organizacji i instytucji na Białorusi. Dokument stanowi zasadniczą część projektu „Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo” realizowanego w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego 2010. Projekt sponsorowany przez Norway Grants oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja dostępna w języku angielskim.

Tekst: Wojciech Szpociński

Pobierz publikację tutaj:

How to write a successful ENPI CBC proposal – Belarus Focus