Zespół

Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

 

Wojciech Szpociński

w.szpocinski@fpr.org.pl

Prezes Fundacji. Specjalista w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i oceny efektywności pomocy rozwojowej. Jako foundriser współpracuje z polskimi, tureckimi i gruzińskimi samorządami oraz NGO. W charakterze eksperta brał udział w projektach dotyczących zarządzania jakością w samorządach, pozyskiwania pomocy technicznej (ENPI-CBC, NSA-LA,CIUDAD), rozwoju gospodarczego i certyfikacji produktów rolniczych w krajach Partnerstwa Wschodniego. Wykładowca na angielskojęzycznych studiach WSHiP i University of Wales. Od 2008 prowadzi również zajęcia na tureckich uczelniach: Cukurova University w Adanie i Cag University w Mersin. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i European Studies w IEP w Strasburgu. W Fundacji odpowiada za współpracę z NGO i samorządami Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu a także Mołdawii.

 

Grzegorz Kacewicz

g.kacewicz@fpr.org.pl

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie zarządzania w ochronie środowiska. Ukończył kurs Środowisko Morza Bałtyckiego, koordynowany przez BUP („The Baltic University Programme”) na Uniwersytecie w Uppsali oraz studia podyplomowe z zakresu Funduszy unijnych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowywał dokumentację konkursową projektów z zakresu ochrony środowiska. Pisze artykuły dotyczące energetyki, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. W Fundacji odpowiada za zagadnienia związane z zarządzaniem i ochroną środowiska oraz za kontakty z NGO i samorządami z Bałkanów i Rosji.

 

Monika Szafarska-Łuc

m.szafarska-luc@fpr.org.pl

Psycholog, pedagog, zajmuje się reedukacją dzieci w wielonarodowym środowisku Warsaw American School. Prowadzi szkolenia w zakresie motywacji, dialogu międzykulturowego i mediacji w projektach międzynarodowych. W Fundacji zajmuje się projektami edukacyjnymi, w tym edukacji ustawicznej i programów młodzieżowych, odpowiada też za współpracę z tureckimi NGO.

 

Lasha Kilasonia

l.kilasonia@fpr.org.pl

Graduated from the State Technical University of Tbilisi, Faculty of Chemical and Biological Engineering. Expert in environment management & sustainable development & rural empowerment in the South Caucasus.Engaged in the public sector in the field of financial and supply management. Lasha is based in Tbilisi and is responsible for the Foundation contacts with Georgian NGO’s and self governments.

 

Antoni Sobiecki

a.sobiecki@fpr.org.pl

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Koordynator projektów kulturalnych i młodzieżowych. Odpowiedzialny za współpracę z lokalnymi NGO krajów Wyszehradu i z Białorusi

 

Aleksandra Piasecka

a.piasecka@fpr.org.pl

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo i tłumacz przysięgły języka angielskiego. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (kierunki wiodące – filologia angielska i historia sztuki) oraz studiów podyplomowych w dziedzinie tłumaczeń ekonomiczno-prawniczych na Akademii Vistula w Warszawie. Odbyła stypendia zagraniczne i praktyki w Rzymie, Fryburgu Bryzgowijskim, Konstancji, Shrewsbury, Mediolanie i Budapeszcie. Z Fundacją Polityki Rozwojowej współpracuje od 2012 w zakresie koordynacji projektów, tłumaczeń oraz opracowywania wniosków grantowych (m.in. Fundusz Wyszehradzki, UNDEF, Polska Pomoc Rozwojowa, Open Society Foundation, UNAOC Youth Solidarity Fund i Europeaid).

 

Agata Koziej

a.koziej@fpr.org.pl

Absolwentka Studiów Wschodnich w Studium Europy Wschodniej UW. W ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK studiowała historię oraz filologię bałkańską (język albański i serbski). Stypendystka na Universite Paris Sorbonne – Paris IV oraz INALCO Paris. Koordynatorka projektów w Tunezji, Gruzji i Mołdawii. W Fundacji zajmuje się projektami dotyczącymi aktywizacji lokalnych społeczności, inkluzji grup wykluczonych, rejestracji produktów regionalnych. Odpowiada za opracowanie wniosków grantowych, zarządzanie projektami oraz kontakty z NGO i samorządami z krajów bałkańskich i Maghrebu.