Zatrudnienie &
Staże

Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

 

 

FPR poszukuje pracowników na stanowiska w Warszawie i współpracowników za granicą w krajach objętych działalnością fundacji. Oferujemy też staże dla studentów i absolwentów. Poszukujemy osób zaangażowanych, zainteresowanych obszarem działania Fundacji i o dobrej znajomości języków obcych.

Oferty pracy będą ogłaszane na tej stronie internetowej.

W sprawie staży i współpracy zapraszamy do wysyłania cv wraz z listem motywacyjnym na adres s.szparkowska[@]fpr.org.pl

Listy mogą być pisane w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.

Fundacja kieruje się zasadami równości szans. Rekrutacja i związane z nią decyzje są podejmowane bez względu na wiek, płeć, orientację, rasę, religię, wyznanie, narodowość czy jakiekolwiek czynniki inne niż merytoryczne.