Development Policy Foundation
Development Policy Foundation shared a post.1 month ago
Culinary Routes in Belarus, one of our favourite projects. Absolutely clear why... we are supporting the implementation of a Polish Aid project lead by Podlaskie Smaki and Kultyvatar
Development Policy Foundation
Development Policy Foundation2 months ago
About our Culinary Routes project - wonder where - drop your hints!
Development Policy Foundation
Development Policy Foundation3 months ago
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU "Gençlik kentsel hareket laboratuvarı: dezavantajlı gençlerin kamusal alan karar verme programlarına katılımı aracılığıyla sivil toplum diyaloğuna dahil edilmesi” projesinin Adana ikinci Task Force Toplantısını duyurmaktan memnuniyet duyarız!

29 Haziran, partnerimiz Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği ile paydaşları, genç mimarları, NGO ve yerel yönetimler temsilcilerini Adana’da Geko Kafe’de ağırladık.

Kamusal alanda bulunan muhtemel Müdahale Yeri çok canlı bir şekilde konuşuldu – katılanlar tarafından „Yer Önerisi” adlı internet anketimize eklenmiş önemli bilgileri inceledik ve katılanların önerdiği muhtemel Müdahale Yerlerin sunumlarını dinledik.

Eylül’ün sonunda yapılacak bir sonraki toplantıya kadarki zaman daha ileri ağ kurmak ve muhtemel Müdahale Yerini haritalamasının devamı için kullanılacaktır.

Daha fazla bilgi: Sivil Toplum Diyaloğu, DEUA ve Europe Aid.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
Development Policy Foundation
Development Policy Foundation3 months ago
We are glad to inform that the CIVIL SOCIETY DIALOGUE "Youth Urban Action Lab: Inclusion of Disadvantaged Youth into Civil Society Dialogue through participatory public space decision making schemes" project’s second Adana Task Force Meeting has just taken place!

On the 29th June, together with our partner, Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği, we have welcomed stakeholders, young architects, NGO’s and local authorities’ representatives to the Geko Kafe Adana.

Very lively discussion on the possible public space intervention place followed – we analysed crucial information that has been submitted by the participants to our internet form “Hotspot Suggestion” and listened to the participants’ presentations of the Hotspot that they suggested for the intervention project.

The time until the next meeting, to take place in the end of September, will be used for further networking and continuing mapping of possible intervention spaces which then will be visited and described.

See more on Civil Society Dialogue, DEUA and Europe Aid.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
Development Policy Foundation
Development Policy Foundation3 months ago
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU "Gençlik kentsel hareket laboratuvarı: dezavantajlı gençlerin kamusal alan karar verme programlarına katılımı aracılığıyla sivil toplum diyaloğuna dahil edilmesi” projesinin İstanbul ikinci Task Force Toplantısını duyurmaktan memnuniyet duyarız!

28 Haziran, partnerimiz TOÇEV-Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı ile paydaşları, genç mimarları, NGO ve yerel yönetimler temsilcilerini İsveç Araştırma Enstitüsü’nün toplantı odasında ağırladık.

SO? İstanbul mimarları tarafından hazırlanmış sunumu dinledik – projemizin uygulamasına yardımcı olabilecek benzer kamusal alan müdahale projelerinde kazanılmış tecrübelerini paylaştılar.

Kamusal alanda bulunan muhtemel Müdahale Yeri konuşuldu – katılanlar tarafından „Yer Önerisi” adlı internet anketimize eklenmiş önemli bilgileri inceledik.

Eylül’de yapılacak bir sonraki toplantıya kadarki zaman daha ileri ağ kurmak ve muhtemel Müdahale Yerini haritalamasının devamı için kullanılacaktır.

Daha fazla bilgi: Sivil Toplum Diyaloğu, DEUA ve Europe Aid.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
Development Policy Foundation
Development Policy Foundation3 months ago
We are glad to inform that the CIVIL SOCIETY DIALOGUE "Youth Urban Action Lab: Inclusion of Disadvantaged Youth into Civil Society Dialogue through participatory public space decision making schemes" project’s second Istanbul Task Force Meeting has just taken place!

On the 28th June, together with our partner, TOÇEV-Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı we have welcomed stakeholders, young architects, NGO’s and local authorities’ representatives to the premises of the Swedish Research Institute in Istanbul.

We listened to the presentation prepared by SO? Istanbul architects – they shared their experience from similar public space intervention projects which can contribute to the project’s implementation.

Discussion on the possible public space intervention place followed – we analysed crucial information that has been submitted by the participants to our internet form “Hotspot Suggestion”.

The time until the next meeting, to take place in September, will be used for further networking and continuing mapping of possible intervention spaces which then will be visited and described.

See more on Civil Society Dialogue, DEUA and Europe Aid.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.