Publikacje

Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii

Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do lektury. Projekt w ramach którego została przygotowana publikacja był realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Vistula Terra Culmensis" ze środków Visegrad Fund w 2014 i 2015 roku.

 


Publikacja

Produkty regionalne MD

Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR), Agata Koziej (FPR), Ilona Linczowska i Marcin Pilarski (LGD Vistula Terra Culmensis). Dostępna w języku angielskim tutaj


Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan

Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych i społecznych, w szczególności zgłaszanych przez platformę fixkairouan.org

Na tej stronie można też znaleźć wiele materiałów szkoleniowych przygotowanych przez ekspertów, w tym ekspertów naszej Fundacji.

Udostępniamy też wewnętrzny „working paper” Fundacji, który może służyć jako baza wiedzy osobom przygotowującym projekty na rzecz beneficjentów tunezyjskich.

files/NEEDS ASSES KAIROUAN DEV TObEDIT (1).pdf


Polska/ Białoruś

Współpraca młodych fotografów Projekt Hidden City Map

Wspólny projekt artystyczny Hidden City Map zakładał młodych fotografów z miast okołometropolitalnych w Polsce i na Białorusi: Zhodina i Mińska Mazowieckiego. Przedstawiamy film prezentujący zamknięcie projektu i zapraszamy do obejrzenie zdjęć z obu miast na strone projektu www.hiddencitymap.org Wciąż można też dołączać zdjęcia z innych miast i miasteczek. Kontakt: antoni.sobiecki@gmail.com


Media lokalne

Nagrody za opisywanie lokalnej rzeczywistości

Drugi raz Fundacja Press Club wręczyła nagrody dziennikarzom polskim i czeskim za najlepsze teksty dotyczące problematyki lokalnej. Zachęcamy do ich przeczytania nagrodzonych tekstów, jak też innych, które znalazły się w finale konkursu Local Press Awards 2012.

Místní politika a instituce/Polityka i instytucje lokalne:

- Bartłomiej Kuraś: Małopolska ma własną politykę zagraniczną

Místní společenské a sociální problémy/Lokalne problemy społeczne:

- Anna Odrowska: III rozbiór Maury

Místní historie, kultura a kulturní dědictví/Lokalna historia, kultura, dziedzictwo:

- Milan Hloušek: Eva Erbenová ve čtrnácti letech uprchla z pochodu smrti, její maminka útrapy nepřežila

Místní ekonomika a hospodářství/Gospodarka lokalna:

- Przemysław Pruchniewicz: Kraina przywiezionych skarbów

Kategoria audio/video:

- Adrian Chimiak i Magdalena Szybińska: Lech, Czech i… Rus – Czechosłowacja `68

Nagroda publiczności:

- Zuzana Plíšková: Modelkami na stará kolena-za záchranu krojů

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Współpracy Polsko Czeskiej polskiego MSZ. 

 


Film

Najlepsze Polskie doświadczenia we wspieraniu przedsiębiorczości na wsi i stowarzyszeń mikro- przedsiębiorców

Obejrzyj film dokumentujący projekt (wersja polska i rosyjska)


Publikacja

Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo

 Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo Warszawa-Strękowa Góra, LGD/LOT BnB, 2011 wersja polska i angielska. 

Publikacja dotyczy zakresu programu ENPI EAST / na obszarze Partnerstwo Wschodnie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy trangranicznej (CBC) zawiera też ewaluację tego programu. Publikacja zawiera przykłady współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i działań skierowanych na ochronę obszarów cennych przyrodniczo. 

        

 

Publikacja po polsku

Publikacja po angielsku

Aneks w języku rosyjskimDobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]

Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na Białoruś


Efektywność pomocy rozwojowej, EISP, Partnerstwo Wschodnie

Praktyka wdrożeniowa wsparcia Unii Europejskiej dla państw obszaru Wschodniego Sąsiedztwa (ENPI EAST/EP) Część I

Analiza dokonując przeglądu aktualnej, zwłaszcza zachodniej, literatury przedmiotu wskazuje na niedoskonałości i uproszczenia rozpowszechnionego w nauce par excellence politologicznego dyskursu o "wsparciu UE dla państw obszaru Wschodniego Sąsiedztwa". Autor postuluje by warsztat politologiczny, w tym konkretnym zakresie badań,  uzupełnić o perspektywę studiów nad rozwojem (development studies), które odwołują się do kategorii takich jak projekt, koordynacja, efektywność kosztowa, ostateczny beneficjent i wpływ na niego, wreszcie pomoc (w tym humanitarna czy rozwojowa). Wydaje się, że refleksja naukowa nad Polityką Wschodnią UE nie dostatecznie odnosi się do zagadnień rzeczywistego wpływu polityki UE na społeczeństwa&gospodarki krajów partnerskich, jego trwałości i efektywności.

Pobierz tekst po polsku


Gruzja

Rewolucja w zarządzaniu dla gruzińskich samorządów

Publikacja REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW analizuje najlepsze praktyki zarządzania jakością w administracji lokalnej, w tym wdrażanie systemu ISO i kart usług publicznych. Publikacja przedstawia modele wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania jakością oraz bariery ich wprowadzania. Projekt realizowany przez miasto Niepołomice w ramach programu Polska Pomoc 2009.

sakrebulo georgia quality management ISO Tskhaltubo Imereti

Czytaj po polsku

დაწვრილებით ქართულ


Bialoruś/lokalna przedsiębiorczość

Analiza otoczenia biznesu Wysokoie, rejon Kamieniec

Analiza sporządzona w celu zdefiniowania potrzeb szkoleniowych beneficjentów projektu nr 622/2010 Polska Pomoc 2010, "Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na Białoruś". Analiza oparta na badaniach terenowych przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2010 w Wysokim (Białoruś).

Высокое; Wysokie Litewskie; otoczenie biznesu; business environment; belarus, białoruś, Polska Pomoc 2010, Zawady, Wojciech Szpociński

publikacja po polsku 

publikacja po rosyjsku


Partnerstwo Transgraniczne, Project Development, Norway Grants

Jak Przygotować Dobry Wniosek do Programów ENPI CBC? Podręcznik dla Białoruskich Beneficjentów

The paper is an attempt to bring together a number of useful hints and tips: suggestions and concepts on what makes a good CBC project. The text, struggling to provide ready to use know-how, sticks to the standard ENPI CBC application form and follows its structure in sections and headings in line with so called PRAG (Practical Guide to Contract Procedures for EC External Actions). Additionally the publication contains up to date guide on the grant opportunities for Belarus based organizations& institutions. 

Pobierz publikację po angiesku