Publications

Publications

Regional products

Moldavian Culinary Routes - new edition


Further organisational and legal support for producers registering regional products as Geographic Indicators and extension of tourism and regional processing capacity in Câlârași region are the main objectives of Development Policy Foundation’s project implemented in Moldova in 2016.

The project “Moldovian...


Tunisia

Kairouan Community Foundation


Our organizations representatives, as well as our partners NGO Pressclub Foundation, were elected members of the board of Kairouan Community Foundation – the first Tunisian law institution, which brings together representatives of local authorities, local NGO and local entrepreneurships. It was established to emphasize true...

Poland/ Belarus

Young photographers cooperation Hidden City Map


Join artistic project Hidden City Map for young people of the non-metropolitan cities in Poland and Belarus: Zhodino and Minsk Mazowiecki. See the film below and the web of the project:

www.hiddencitymap.org For futher inormation contact:...

Publication

Cross-border cooperation for biodiversity and sustainable development of environmentally sensitive & protected areas


The volume investigates agenda setting and evaluates implementation of EU assistance & cooperation tool kits in ENPI EAST/ Eastern Partnership area, focusing on cross-border cooperation (CBC) frameworks. The volume is primarily devoted to the sustainable development & environment oriented activities.

...

E-book

Regional products in Moldova

 Our publication about a successful process of registration of the first geographic indicators (except wine), in line with AA/ DCFTA, in Moldova - a project supported by Polish Aid 2015. Texts by: Wojtek Szpociński, Agata Koziej, Development Policy Foundation and Ilona Linczowska, Marcin Pilarski LAG Vistula Terra Culmensis.

Download here


Tunisia

Kairouan Community Foundation

Our organizations representatives, as well as our partners NGO Pressclub Foundation, were elected members of the board of Kairouan Community Foundation – the first Tunisian law institution, which brings together representatives of local authorities, local NGO and local entrepreneurships.  It was established to emphasize true community needs: being essentially grass-root and bringing a genuine change, as well as finding answers to social and infrastructural needs reported by fixkairouan.org platform.

On this website you can also find a bunch of educational materials prepared by Polish experts, including our Foundation experts.

We provide with an internal working paper, to be treated as a basis of knowledge for everybody who is developing project proposals for local Tunisian beneficiaries.

files/NEEDS ASSES KAIROUAN DEV TObEDIT (1).pdf


Poland/ Belarus

Young photographers cooperation Hidden City Map

 

Join artistic project Hidden City Map for young people of the non-metropolitan cities in Poland and Belarus: Zhodino and Minsk Mazowiecki. See the film below and the web of the project: 

www.hiddencitymap.org For futher inormation contact: antoni.sobiecki@gmail.com


Local media

Local footage awarded

It"s the second time the Press Club Foundation Poland organizes the competition for Czech and Polish local journalists. See below for the links to Czech and Polish version of the awarded materials. English version coming soon! See also other laureates' texts at Local Press Awards website: www.localpressawards.pl 

Local politics and institutions

- Bartłomiej Kuraś: Małopolska ma własną politykę zagraniczną

Local social problems:

- Anna Odrowska: III rozbiór Maurycy

Local history, culture and heritage:

- Milan Hloušek: Eva Erbenová ve čtrnácti letech uprchla z pochodu smrti, její maminka útrapy nepřežila

Local economics:

- Przemysław Pruchniewicz: Kraina przywiezionych skarbów

Audio/video:

- Adrian Chimiak i Magdalena Szybińska: Lech, Czech i… Rus – Czechosłowacja `68

Audience award:

- Zuzana Plíšková: Modelkami na stará kolena-za záchranu krojů

 


Movie

Best Polish practicies in rural entrepreneurship support, Poland-Belarus

See the movie documenting the project (Polish end Russian version)


Publication

Cross-border cooperation for biodiversity and sustainable development of environmentally sensitive & protected areas

The volume investigates agenda setting and evaluates implementation of EU assistance & cooperation tool kits in ENPI EAST/ Eastern Partnership area, focusing on cross-border cooperation (CBC) frameworks. The volume is primarily devoted to the sustainable development & environment oriented activities.

        

 

Polish version


Good Governance, Self-Government, LA, Local Entrepreneurship

Local Authority: Stake in Grass-Root Entrepreneurship Development

See the movie Good local menagement as a way to development of local entrepreneurship. Transfer of Polish good practicies to Belerus


Development Aid Effectiveness, ENPI, Eastern Partnership

Praktyka wdrożeniowa wsparcia Unii Europejskiej dla państw obszaru Wschodniego Sąsiedztwa (ENPI EAST/EP) Część I

Analiza dokonując przeglądu aktualnej, zwłaszcza zachodniej, literatury przedmiotu wskazuje na niedoskonałości i uproszczenia rozpowszechnionego w nauce par excellence politologicznego dyskursu o "wsparciu UE dla państw obszaru Wschodniego Sąsiedztwa". Autor postuluje by warsztat politologiczny, w tym konkretnym zakresie badań,  uzupełnić o perspektywę studiów nad rozwojem (development studies), które odwołują się do kategorii takich jak projekt, koordynacja, efektywność kosztowa, ostateczny beneficjent i wpływ na niego, wreszcie pomoc (w tym humanitarna czy rozwojowa). Wydaje się, że refleksja naukowa nad Polityką Wschodnią UE nie dostatecznie odnosi się do zagadnień rzeczywistego wpływu polityki UE na społeczeństwa&gospodarki krajów partnerskich, jego trwałości i efektywności.

Pobierz tekst po polsku


Georgia

Quality management for self-governement

The article focuses on needs and corresponding institutional & socio -economic constrains of Georgian self-government (Sakrebulo) from Tskhaltubo district, Imereti, Central Georgia. The paper discuss paths, formats, impact and sustainability of 2008 Georgian self government overhaul, in particular investigating the prospects & obstacles to adoption of public service standards in line with the relevant EU best practices in the field (insights into local adaptation effort). A project fullfield by the Niepołomice municipality (Polska Pomoc 2009)

 

sakrebulo georgia quality management ISO Tskhaltubo Imereti

Czytaj po polsku

დაწვრილებით ქართულ


Belarus/local entrepreneurship

Local business environment in Vysokoye, rayon Kamenec, Belarus

Analiza sporządzona w celu zdefiniowania potrzeb szkoleniowych beneficjentów projektu nr 622/2010 Polska Pomoc 2010, "Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na Białoruś". Analiza oparta na badaniach terenowych przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2010 w Wysokim (Białoruś).

Высокое; Wysokie Litewskie; otoczenie biznesu; business environment; belarus, białoruś, Polska Pomoc 2010, Zawady, Wojciech Szpociński

 

publikacja po polsku 

publikacja po rosyjsku

 


Trans&Cross Border Co-operation, Project Development, Norway Grants

How to write a successful ENPI CBC proposal? Handbook for Potential Beneficiaries. Belarus Focus.

The paper is an attempt to bring together a number of useful hints and tips: suggestions and concepts on what makes a good CBC project. The text, struggling to provide ready to use know-how, sticks to the standard ENPI CBC application form and follows its structure in sections and headings in line with so called PRAG (Practical Guide to Contract Procedures for EC External Actions). Additionally the publication contains up to date guide on the grant opportunities for Belarus based organizations& institutions.

Download publication in English