Aktualności

Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Varketili - Tbilisi

Urban Action Lab czyli wielokierunkowa współpraca na rzecz przedmieść

Drewniany plac zabaw na Varketili

Nowoczesny, ekologiczny plac zabaw powstał na blokowisku w Tbilisi w wyniku rozbudowanego, modelowego procesu konsultacyjnego. To rezultat projektu „Varketili: laboratorium akcji miejskich. Wspólne działania na rzecz wieloetnicznego przedmieścia Tbilisi”.

Projekt był realizowany przez Fundację Polityki Rozwojowej (www.fpr.org.pl) a finansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2016” ze środków MSZ RP. Jego celem było stworzenie i przetestowanie zróżnicowanych, nowoczesnych metod konsultacji w specyficznej sytuacji wieloetnicznego przedmieścia Tbilisi. Ze względu na wiarygodność u mieszkańców, proces konsultacyjny został doprowadzony do końca. Zakończono go interwencją w przestrzeń wspólną, podejmującą zgłaszane przez mieszkańców problemy.

 W ramach projektu stworzono więc i przetestowano narzędzie konsultacji on-line www.lamazikalaki.org Za jego pośrednictwem mieszkańcy mogą zgłaszać „alerty” dotyczące przestrzeni miejskiej. Narzędzie jest oparte o mapy dzielnicy (wraz z automatyczną lokalizacją GPS) i zdjęcia – pozwala to na zgłoszenie alertu w ciągu dwóch minut przez osobę która dysponuje telefonem komórkowym z aparatem fotograficznym. Narzędzie jest też połączone z mediami społecznościowymi, co pozwala na szeroką promocję i komentowanie alertów oraz głosowanie nad najbardziej palącymi problemami.

W tej części procesu konsultacyjnego mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim problemy związane z degradacją zieleni miejskiej, brakiem miejsc do wypoczynku, bardzo często pokazywali zniszczone i zagrażające bezpieczeństwu dzieci place zabaw.

Jedno z takich miejsc, zdegradowany, wspólny teren używany przez mieszkańców kilku bloków przy ulicy Khomleli, wybrano jako miejsce do interwencji.

W tym miejscu architekci z grupy projektowej +48 http://www.plus48.com.pl, wraz ze studentami z Polski i Gruzji oraz wolontariuszami z okolicznych bloków zbudowali drewniany plac. Zamontowali też huśtawki, poprawili i udostępnili dla niepełnosprawnych ławki i stoły wokół placu, zabezpieczyli też plac przed samochodami – sadząc drzewa uniemożliwiające im wjazd. Drewniana, umożliwiająca wspinaczkę wieża jest używana zarówno przez starsze, jak bardzo małe dzieci. Okrągła, drewniana platforma umożliwia wejście z wózkiem dziecięcym, jest też dostępna dla osób starszych. Równocześnie optycznie ogranicza miejsce interwencji na bardzo dużym, niezagospodarowanym wcześniej placu.

Cała interwencja trwała zaledwie pięć dni i była realizowana w trybie warsztatów architektonicznych soeas+y www.soeasty.eu – co było kolejną propozycją adresowaną do organizacji pozarządowych.– To już kolejny nasz projekt w którym wykorzystujemy warsztat architektoniczny jako metodę pracy. Angażuje ona mieszkańców, ma walor edukacyjny dla studentów, pozwala na zastosowanie najnowocześniejszych metod projektowania i przetestowanie rozwiązań dotyczących przestrzeni wspólnej. Dobra, nowoczesna architektura jest bardzo pozytywnie przyjmowana przez mieszkańców, zarówno w Gruzji, jak na Ukrainie – mówi Wojciech Szpociński, prezes Fundacji Polityki Rozwojowej.

Obok tych metod konsultacji na Vareketili przeprowadzono charette – z udziałem przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych z blokowiska, a także ekologiczną grę miejską – według metodologii i z udziałem niemieckiej organizacji  Independent Institute for Environmental Issues (UfU) (www.ufu.de) Almuth Tharan oraz wolontariusze FPR prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat przyrody w mieście, zarządzania wodą, zagrożenia osuwiskami oraz efektywności energetycznej na blokowisku. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a poza tym – zaprezentowanie metod pracy z młodzieżą organizacjom pozarządowym zaangażowanym w projekt.

Partnerami projektu były organizacje Yezidis of Gerogia, Europe our House, Young Humanists, Guerilla Gardening, Mediatheka Varketili, Tbilisi Media Centre Union. Na koniec realizacji projektu podpisano memorandum o dalszej współpracy na rzecz blokowiska, którego stroną był także mer dzielnicy Saburtalo, w której skład wchodzi osiedle Varketili.

Więcej:

www.lamazikalaki.org

www.fpr.org.pl

FB: soeas+y oraz www.soeasty.eu

files/MOU ENG GEO (1).pdf 


Produkty regionalne

Community Kitchen w Palance – wspólna przestrzeń robocza dla lokalnych producentów

 Ogólnodostępna kuchnia, wybudowana i wyposażona z myślą o lokalnych producentach, została uroczyście otwarta w siedzibie organizacji Casa Părintească w Palance (region Calarasi) podczas finałowego wydarzenia w ramach projektu Mołdawskie Szlaki Kulinarne: mikroinfrastruktura, promocja, rejestracja, realizowanego w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 przez Fundację Polityki Rozwojowej.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ambasady RP w Kiszyniowie, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, branży turystycznej, dziennikarze,a także mieszkańcy Palanki i okolic.

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć nowo wykończoną kuchnię oraz obejrzeć prezentację FPR na temat przebiegu i rezultatów projektu oraz perspektyw dalszej współpracy w Palance w przyszłym roku. Wydarzeniu towarzyszył jarmark świąteczny skupiający lokalnych producentów i wytwórców. Można było spróbować i kupić przetwory z owoców i warzyw (jak np. adżika, konfitura z róży), w tym również produkty pod wspólną marką Palanca Delights, wykonane przez producentki z Palanki, zaangażowane w działanie degustacyjnej trasie rowerowej. 

Community Kitchen oznacza kreatywną przestrzeń roboczą, która powstała na rzecz lokalnych producentów zrzeszonych w sieci producenckiej, zawiązanej w ramach projektu. Ich produkty – przetwory z warzyw i owoców oraz destylaty owocowe, powstające wyłącznie z pozyskiwanych lokalnie surowców – nabyć można w siedzibie Casa Părintească. Wcześniej jednak można ich spróbować, pokonując na rowerze otwarty w ramach tegorocznego projektu kulinarny szlak turystyczny. Każdy, kto wypożyczy rower w Casa Părintească, otrzymuje voucher na degustację produktów oferowanych w gospodarstwach znajdujących się na trasie szlaku.

Efekt tegorocznych działań w Palance jest wynikiem wspólnej pracy zespołu FPR oraz partnerów mołdawskich: Ecological Movement of Moldova,  Casa Părintească, a także Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” ze Stolna.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie i przebiegiem poszczególnych działań oraz materiałem zdjęciowym:

www.codrute.org

https://www.facebook.com/moldavian.culinary.routes/

 


Ukraina Arch&Engineerign LAB

Innowacje w przestrzeni publicznej

Rozwiązania efektywne, energooszczędne, przyjazne środowisku, dobrej jakości - w 2016 roku nasza Fundacja promowała najciekawsze rozwiązania możliwe do implementacji w przestrzeni publicznej Ukrainy. Jak zawsze staramy się by nasze rozwiązania były praktyczne i trwałe, dlatego stworzyliśmy stronę www.garnank.org 

Architekci z Grupy Projektowej +48 poprowadzili międzynarodowe, polsko-ukraińskie warsztaty projektowe i architektoniczne, których rezultatem jest instalacja świetlna w Nowej Kachowce na Ukrainie i nowoczesne, oparte o komputerowe algorytmy ławki wokół kąpieliska nad brzegiem Dniepru. W realizacji projektu pomogli nam partnerzy biznesowi firma wytwarzająca małą architekturę Puczynski, firma produkująca oświetlenie ES System, grupa architektoniczna +48 i firma informatyczna Venu.pl Wszyscy ci partnerzy zdecydowali się nam udzielić pomocy organizacyjnej i przekazać swoje urządzenia lub usługi nieodpłatnie lub zdecydowanie poniżej ich ceny rynkowej. Wszystkie działania były prowadzone z wykorzystaniem kilku metod konsultacyjnych: informacje od mieszkańców były zbierane zarówno przez narzędzie internetowe www.garnank.org jak podczas charette i na miejscu interwencji w przestrzeń wspólną.

Celem projektu była promocja polskich rozwiązań kreatywnych, możliwych do zastosowania w przestrzeni publicznej. Partnerem było miasto Nowa Kachowka i Agencja Rozwoju Regionalnego z Nowej Kachowki, a także Top-Kaya z Kijowa.

Projekt był współfinansowany ze środków MSZ RP w ramach projektu "Arch&Engeeniring LAB. Wdrożenie i promocja polskich rozwiązań kreatywnych, technologicznych i technicznych w przestrzeni publicznej na Ukrainie".

Poniżej przedstawiamy materiały projektu i kilka zdjęć. Zapraszamy też do korzystania z Facebooka projektu FB garnank.org oraz warsztatów projektowych FB So eas+y, a także na naszą profil FB.

files/Prezentacja_ANG_NK(3).ppt

files/Raport ewaluacyjny projektu UKR 2016.pdf

Glossary


Produkty regionalne

Degustacje lokalnych produktów atrakcją nowej ścieżki kulinarno-rowerowej w Palance

 Inauguracja rozbudowanej sieci ścieżek kulinarno-rowerowych wraz z dostosowaniem infrastruktury informacyjnej, panel ekspercki na temat Geographic Indicators oraz jarmark produktów lokalnych stanowiły główne punkty programu eventu promocyjnego w siedzibie organizacji Casa Părintească w Palance, w ramach kolejnego działania projektu Mołdawskie Szlaki Kulinarne: mikroinfrastruktura, promocja, rejestracja.

Nowa trasa kulinarno-rowerowa o długości 5 km wiedzie dookoła wsi Palanca, w której znajduje się siedziba organizacji partnerskiej Casa Părintească i powstająca Community Kitchen– tam też wyznaczony został początek trasy, gdzie goście mogą wypożyczać rowery i odbierać kupony do degustacji. Wraz z przygotowaniem nowej trasy dostosowana została aplikacja mobilna prowadząca przez szlaki, wzbogacona teraz o nowy szlak oraz informacje na temat producentów uczestniczących w degustacjach i ich produktach. Przed każdym domem producentów na trasie umieszczono tablice informacyjne wraz z mapami, trasa została ponadto oznaczona. Wypożyczenie roweru z Casa Părintească umożliwia trzy darmowe degustacje w ramach szlaku, na podstawie specjalnego kuponu. Ta forma weryfikacji służy również do oceny popularności poszczególnych producentów i ich produktów - po odbyciu wycieczki turyści pozostawiają kupony ze swoimi głosami w Casa Părintească. Na podstawie ilości głosów producenci będą dzielić między sobą czas użytkowania Community Kitchen.

Zakończona została również zasadnicza część remontu Community Kitchen.  Proces wzmocnienia konstrukcji zabytkowego budynku oraz dostosowania i zamontowania instalacji dobiegł końca. Następnym etapem będzie wyposażenie kuchni zgodnie z potrzebami lokalnych producentów.

Kuchnia w obecnej postaci zaczyna już służyć jako przestrzeń warsztatowa i konferencyjna. Gościła stowarzyszone z projektem wydarzenie w ramach innego projektu - Rural development based on local products promotion within the EaP countries. Role of PGIs. Provisions & opportunities provided by the DCFTA, realizowanego w ramach Eastern Partnership Civil Society Forum. Był to jednodniowy panel w formie okrągłego stołu na temat unijnych oznaczeń pochodzenia geograficznego produktów rolnych (GIs), dobrych praktyk związanych z rejestracją produktów, możliwości finansowania i technicznych aspektów procesu rejestracji. Udzielano też rekomendacji dla mołdawskich producentów zainteresowanych rejestracją produktów. Udział w panelu wzięli eksperci z krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia), a także producenci mołdawscy zainteresowani procedurą rejestracji jako GI, przedstawiciele AGEPI (agencja własności intelektualnej Mołdawii), przedstawiciel mołdawskiejNarodowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, przedstawiciele władz lokalnych regionu Călăraşi i dziennikarze. Spotkanie to było dopełnieniem i technicznym wsparciem dla producentów mołdawskich zainteresowanych rejestracją, przybliżeniem procedur i wyzwań związanych z przyjmowaniem GIs.

W inauguracji nowej trasy wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich FPR, dziennikarze, przedstawiciele władz lokalnych oraz eksperci uczestniczący w panelu dyskusyjnym Rural development based on local products promotion within the EaP countries. Role of PGIs. Provisions&opportunities provided by the DCFTA, odbywającym się równolegle z eventem promocyjnym. Goście skorzystali z oferty nowo otwartej trasy, gdzie mieli okazję zapoznać się z kulinarnymi tradycjami regionu.

Wydarzeniu inauguracji szlaku towarzyszyła sprzedaż produktów wyprodukowanych przez lokalne producentki i Casa Părintească. Flagowe produkty każdej z producentek można degustować podczas przejazdu szlakiem rowerowym oraz nabyć w Casa Părintească pod wspólną marką – Culinary Routes of Călăraşi: Palanca Delights.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń w ramach projektu:

www.codrute.org

https://www.facebook.com/moldavian.culinary.routes/


Warsztaty architektoniczne

Polscy architekci o dobrych praktykach architektury inkluzywnej

 Polskie rozwiązania architektoniczne w kontekście dostępności dla osób z mniejszymi szansami zostały zaprezentowane podczas konferencji na Politechnice w Tbilisi jako przykłady dobrych praktyk universal design

Konferencja na Politechnice w Tbilisi z udziałem polskich architektów stanowiła następny etap realizacji projektu Fundacji Polityki Rozwojowej pt „Przestrzeń naprawdę wspólna: interwencje młodych polskich pracowni architektonicznych na rzecz kultury inkluzywnej”, finansowanego dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanej w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2016 Promesa”. Do dyskusji na temat jakości przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dla osób wykluczonych i zmarginalizowanych, zaproszono samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów oraz architektów gruzińskich.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej, barier prawnych i kulturowych w kształtowaniu przestrzeni publicznej w Gruzji. Pan Giorgi Kipani, profesor wydziału urbanistyki, przedstawił problem niezgodności kreowania przestrzeni publicznej z planem zagospodarowania przestrzennego oraz trudności w implementacji prawa budowlanego i przepisów dotyczących przystosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Świadomość społeczna w zakresie prawa wciąż jest w Gruzji niska. Obywatele nie znają przepisów i nie uwzględniają ich w swoich działaniach, choć gruzińskie prawo jest coraz lepsze. Co więcej, problem dotyczy niekiedy także urzędników – mówił Giorgi Kipani.

Przykłady nieudanych realizacji i praktycznego niedostosowania infrastruktury w Gruzji pokazała profesor wydziału architektury i urbanistyki Nino Imnadze. – Złe praktyki dostosowania przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych widoczne w Gruzji, świadczą o braku świadomości …i braku pomysłu. Złe wykonanie – np. zbyt strome podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, pokazują, że realizacja przepisów/dostępność przestrzeni dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej jest tylko działaniem na papierze.

Zasadniczą częścią konferencji była promocja polskich rozwiązań architektonicznych w zakresie dostępności dla osób o utrudnionym dostępie do kultury, nieobecnych w przestrzeni publicznej, przedstawiona przez młodych polskich architektów, nagradzanych w Polsce i za granicą: Macieja Siudę, Mateusza Adamczyka z pracowni BudCud, Marcina Kwietowicza oraz Karola Szparkowskiego i Kamila Miklaszewskiego z pracowni + 48 Architecture. Prelegenci przedstawili swoją filozofię projektowania oraz na podstawie swoich doświadczeń, pokazali przykłady kreowania przestrzeni publicznej dostępnej dla osób zmarginalizowanych i wykluczonych, możliwe do zaadoptowania w Gruzji.  

Przedstawienie realizacji polskich architektów jako dobrych praktyk architektury inkluzywnej zostały opublikowane na stronie projektu: www.soeasty.eu oraz stronie Facebook:  https://www.facebook.com/So-easy-331201520389266/

Podsumowaniem konferencji było przedstawienie wyników warsztatów architektonicznych w Gremi, z udziałem studentów gruzińskich. Relację z warsztatów można znaleźć tu: http://fpr.org.pl/artykul.php?id=69&lang=en


 


Produkty regionalne

Mołdawskie szlaki kulinarne regionu Câlârași – nowa edycja

Dalsze wsparcie organizacyjne i prawne producentów rejestrujących regionalne produkty jako Geographic Indicators oraz rozszerzenie oferty turystycznej i regionalnego potencjału przetwórstwa w regionie Câlârași to główne cele projektu FPR realizowanego w Mołdawii w 2016.

Projekt „Mołdawskie Szlaki Kulinarne: mikroinfrastruktura, promocja, rejestracja”, realizowany przez Fundację Polityki Rozwojowej w roku 2016, stanowi kontynuację projektu z ubiegłego roku. Jego realizacja możliwa jest dzięki wsparciu polskiego MSZ ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 oraz współpracy z partnerami: Ecological Movement of Moldova,  Casa Părintească oraz Lokalną Grupą Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” ze Stolna.

W tym roku projekt będzie wspierał rejestracje produktów GI – na poziomie unijnym. Prawdziwym sukcesem działań w 2015 roku była rejestracja na poziomie krajowym pierwszych mołdawskich produktów kulinarnych innych niż wino. Zarejestrowanie palinki morelowej z Nimoreni (Rachiu de caise de Nimoreni) oraz konfitury z płatków róży (Dulceata din petale de trandafir Calarasi)  jako Regional Products otworzyło drogę do rejestracji innych produktów przetwórstwa rolniczego w Mołdawii.

Ponadto w regionie zostanie rozszerzona oferta tras rowerowych i powstanie Community Kitchen – przestrzeń robocza i twórcza dla lokalnych producentów z okolic Palanki. Społeczność lokalna zostanie włączona we współtworzenie produktu turystycznego opartego o trasy rowerowe i degustacje lokalnych produktów. Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej z trasami turystycznymi regionu Câlârași. Aplikacja i informacja o producentach będzie rozszerzana w toku projektu. Powstanie też nowa trasa degustacyjna, na której będzie można spróbować i kupić lokalne i regionalne produkty.

Utworzenie lokalnej marki produktów regionalnych zwiększy potencjał promocyjny wyrobów, oraz wypromuje region jako siedzibę dziedzictwa kulinarnego.

Wśród działań projektu przewidujemy eventy promocyjne produktów regionalnych – z okazji inauguracji nowego szlaku rowerowego oraz jarmark bożonarodzeniowy. Zorganizowana zostanie także wizyta studyjna partnerów mołdawskich w Polsce – w jej trakcie będą uczestniczyć w festiwalu produktów regionalnych w Grucznie, spotkają się z lokalnymi producentami oraz wezmą udział w cyklu szkoleń i spotkań z osobami działającymi w sektorze spożywczym i gastronomicznym, oraz marketingu produktów regionalnych.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń w ramach projektu:

www.codrute.org

https://www.facebook.com/moldavian.culinary.routes/

 

 


Mjanma/Birma

Rekrutacja do Inkubatora Projektów w Chin

 W dniach 29-30 kwietnia 2016 w Kalay odbyła się rekrutacja do finansowanego przez UNDEF Inkubatora Projektów dla CSO ze stanu Chin. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z Fundacji Polityki Rozwojowej, Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Estonia), przedstawiciele Agency for Basic Community Development (Mjanma) oraz członkowie miejscowych organizacji.

Program spotkania przewidywał szczegółowe omówienie działań projektowych i postawionych sobie celów, udzielanie odpowiedzi na pytania od uczestników oraz prezentację zaproszonych organizacji i kandydatów do Inkubatora. W trakcie rekrutacji wyłoniono 25 uczestników szkolenia w Inkubatorze, nakreślono plan działania na kolejne miesiące realizacji projektu, podzielono najważniejsze zadania oraz, co nie mniej istotne, przełamano pierwsze lody pomiędzy kursantami.

Oprócz tego młodzi liderzy lokalnych organizacji mogli podzielić się swoimi pomysłami projektów podczas indywidualnych sesji z ekspertami i uzyskali od nich wskazówki odnośnie kolejnych etapów pracy. Warto wspomnieć, że najbardziej obiecujące wnioski otrzymają wsparcie Inkubatora w postaci mikrograntów ze środków przyznanych przez UNDEF. Dzięki tej możliwości CSO z Chin zdobędą doświadczenie w realizacji swoich własnych inicjatyw, a towarzyszące ich działaniom akcje promocyjne wzmocnią pozycję organizacji i uczynią je rozpoznawalnymi wśród birmańskich NGO, co przełoży się później na większe szanse pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Zakres tematyczny wniosków opracowywanych w Inkubatorze jest bardzo szeroki: od wytwarzania i promocji produktów lokalnych (kosmetyków naturalnych, jedzenia, rękodzieła), skierowanego do młodzieży programu przeciwdziałania narkomanii, poprzez instalację śmietników, wdrożenie metod recyklingu i kształtowanie postaw proekologicznych, aż po walkę o respektowanie praw autochtonów i działania na rzecz upodmiotowienia kobiet (przez m.in. kurs fryzjerstwa i kosmetyki). Inne ciekawe inicjatywy obejmują założenie przyszkolnego ogrodu botanicznego w celu podniesienia świadomości w zakresie lokalnej bioróżnorodności lub ustanowienie stowarzyszenia przewodników ekoturystycznych po stanie Chin, które miałoby promować turystykę w regionie, a zarazem stworzyć miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców.

Co ważne, pierwszy wniosek został już ukończony i złożony do rozpatrzenia przez potencjalnego donora (w tym przypadku polskie MSZ). Projekt odpowiadałby na potrzeby osób niepełnosprawnych, funkcjonujących w Mjanmie na społecznym marginesie.  Podjęte działania miałyby poprawić dostępność wybranego fragmentu centrum Kalay poprzez wyeliminowanie istniejących barier komunikacyjnych, zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez mieszkańców miasta w trakcie konsultacji społecznych (charette).

Więcej informacji na temat Inkubatora Projektów można uzyskać na stronie http://chin.ngo/ oraz Facebooku: https://www.facebook.com/Chinngo-237624219919136/


Mjanma/Birma

Inkubator Projektów w Mjanmie

 

Międzynarodowy zespół, w skład którego weszły -obok Fundacji Polityki Rozwojowej - birmańska organizacja Agency for Basic Community Development oraz Peipsi Center for Transboundary Cooperation z Estonii, rozpoczął właśnie realizację projektu "Centrum Inkubacji Projektów dla CSO w stanie Chin w Mjanmie", finansowanego ze środków UNDEF. Rolą FPR było zbudowanie partnerstwa, opracowanie pomysłu Centrum i stworzenie na jego podstawie wniosku.  Obecnie Fundacja sprawuje nadzór autorski nad przebiegiem projektu, udziela wsparcia eksperckiego przy podejmowanych działaniach oraz, wraz z partnerem estońskim, współorganizuje podróż studyjną do UE.

Projekt ma na celu zmierzenie się z problemem niewystarczających kompetencji i umiejętności w zakresie fundraisingu dostrzeżonym wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze stanu Chin, brakiem ich zaplecza instytucjonalnego i sieci kontaktów oraz brakiem doświadczenia w zarządzaniu projektami i niemożliwością jego zdobycia. Osiągnięciu powyższych celów służy tworzone w Falam Centrum Inkubacji Pojektów dla CSO z Chin, wyposażone w komputery i dostęp do internetu. Zadanie Centrum to udostępnianie informacji związanych z realizacją projektów, począwszy od ich fazy koncepcyjnej, na przygotowaniu rozliczenia i raportów końcowych skończywszy. Będzie się w nim można zapoznać m.in. z podręcznikami i glosariuszami terminów projektowych (zarówno po angielsku jak i Pawi/Lai, tj. lokalnych językach Chin), opracowanych specjalnie na potrzeby Inkubatora. Materiały mają mieć formę publikacji w tradycyjnej wersji papierowej oraz materiałów umieszczanych na dedykowanej platformie e-learningowej. Centrum udzieli też wsparcia i stworzy przestrzeń spotkaniom CSO, umożliwiając im budowanie sieci kontaktów oraz posłuży radą w kwestiach dotyczących pozyskiwaniu funduszy.

Ponadto Centrum stanowi bazę dla Inkubatora Projektów, w którym 24 młodych liderów z miejscowych CSO pod okiem szkoleniowców będzie nabywać umiejętności pisania wniosków stanowiących odpowiedź na rzeczywiste  problemy swojej lokalnej wspólnoty (w formule uczenia się przez działanie). Podczas kursu uczestnicy poznają, jak precyzyjnie identyfikować potrzeby, wyszukiwać właściwe programy grantowe i pisać skuteczne, nastawione na realizację namacalnych rezultatów aplikacje projektowe. Autorzy 12 wyróżniających się wniosków otrzymają mikrogranty na zrealizowanie swoich pomysłów pod nadzorem ekspertów, zaś pięciu nalepszych uczestników pojedzie na podróż studyjną do Polski i Estonii, podczas której europejscy partnerzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie procesów demokratycznych i gospodarczych. Następnie absolwenci kursu w Inkubatorze poprowadzą szkolenie kaskadowe dla innych lokalnych CSO, tym samym przyczyniając się do zapewnienia trwałości projektu. Cały program jest maksymalnie praktyczny, tak aby osoby odbywające szkolenie w Inkubatorze miały rzeczywisty wgląd w przygotowanie i poprowadzenie projektu oraz zdobyły odpowiednie doświadczenie.

Projekt trwa 2 lata. Kwota przyznanego grantu wynosi 176 000 dolarów. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://chin.ngo/ in Facebooku: https://www.facebook.com/Chinngo-237624219919136/

 


Ukraina

Wynik konsultacji: budowa przystanku promowego

Prezentujemy zdjęcia z realizacji inwestycji, przystanku promowego w Holej Prystani na południu Ukrainy oraz raport ewaluacyjny z realizacji projektu.

Realizacja była poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi: poczynając od narzędzia www.gopriplus.org służącego zgłaszaniu alertów (dotyczących infrastruktury, nierozwiązanych problemów przestrzeni publicznej), przez głosowanie internetowe nad wyborem obszaru do zagospodarowania, przez charette prowadzony przez polskich, ukraińskich i czeskich architektów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, po międzynarodowy warsztat architektoniczny…

Te zróżnicowane metody pozwoliły przetestować w warunkach ukraińskich różne metody konsultacji, a także przygotować projekt odpowiadający oczekiwaniom społecznym: w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi. Nowoczesny pod względem formy i wykorzystujący innowacyjne rozwiązania technologiczne – energooszczędne oświetlenie i panele solarne.

W zagospodarowanym obszarze, dzięki współpracy z miastem Hola Prystan jest dostępny bezpłatny bezprzewodowy Internet.  Przystanek promowy uzyskał funkcję miejsca spotkań, wpisując się w architekturę Nabierieżnej, czyli intensywnie wykorzystanego na cele reprezentacyjne i rekreacyjne bulwaru na brzegu Dniepru. Właśnie charakter bulwaru stanowił największe architektoniczne wyzwanie – należało wpisać konstrukcję w liczne pomniki, instalacje, miejsca publiczne kreowane w różnych kontekstach historycznych i w różnym celu.

Najistotniejsze konkluzje z realizacji projektu są zaskakujące dla osób włączonych w proces architektoniczny – społeczność małych miast ukraińskich bardzo pozytywnie przyjmuje nowoczesną europejską architekturę. Poza tym bardzo chętnie i aktywnie włącza się w procesy konsultacyjne, zwłaszcza wtedy, gdy istnieje realna szansa na przekucie procesu konsultacji w realne inwestycje rozwiązujące konkretne problemy lokalnych społeczności.

Poniżej znajdą Państwo zdjęcia z realizacji projektu, a także raporty ewaluacyjne po polsku i po angielsku.

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 i Visegrad Fund (program Visegrad Plus 2015)

W realizację projektu było zaangażowane szerokie grono partnerów: Instytut Europeum z Czech, Pedal Consulting ze Słowacji, ICDT z Węgier; architekci z Polski +48 Grupa Projektowa i z Czech – Vladimir Balda i Jiri Zid; a także partnerzy ukraińscy: Regional Development Center Top-Kaya i miasto Hola Prystan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Południowa Ukraina

Innowacje w przestrzeni publicznej

Projekt garnaNK – czyli piękna Nowa Kachowka - to projekt promujący konsultacje społeczne w Nowej Kachowce i dobrą jakość przestrzeni publicznej.

Na stronie www.garnank.org jest dostępne bezpłatne narzędzie pozwalające na zgłaszanie alertów dotyczących infrastruktury miejskiej i przestrzeni publicznej. Narzędzie pozwala na włączanie mieszkańców miasta w decyzje dotyczące tej przestrzeni – zarówno przez zgłaszanie alertów jak głosowanie nad najważniejszymi dla mieszkańców kwestiami.

Częścią projektu są też architektoniczny festiwal rodzinny – czyli „charette” pozwalający na włączenie mieszkańców w dyskusję o przestrzeni i międzynarodowe warsztaty architektoniczne SoEas+y organizowane w sierpniu w Nowej Kachowce – prowadzone przez architektów z grupy +48

Celem projektu jest promocja najlepszych praktyk stosowanych w Polsce – zarówno dotyczących włączania mieszkańców we współdecydowanie o kształcie przestrzeni miejskiej, jak też stosowanych w przestrzeni publicznej technologii.

Zastosowane rozwiązania techniczne i narzędzia konsultacji będą promowane zarówno w mediach – tradycyjnych i społecznościowych, jak podczas konferencji adresowanej do biznesu i samorządowców regionu Chersońskiego.

Projekt "Arch & Engeineering LAB: Praktyczne wdrożenie polskich biznesów kreatywnych i rozwiązań technicznych w przestrzeni publicznej na Ukrainie" jest finansowany ze środków MSZ RP, a jego partnerami są: Fundacja Polityki Rozwojowej, Miasto Nowa Kachowka, organizacja Top Kaya z Ukrainy, Wydział promocji miasta Nowa Kachowka, a spośród partnerów biznesowych grupa projektowa +48 i firma informatyczna VENU

Więcej o projekcie i jego założeniach na stronie naszego ukraińskiego partnera: tutaj

oraz na Facebook garnaNK i stronie projektu www.garnank.org

 

 

 

 

 

 

 


Warsztaty architektoniczne

Warsztaty architektury inkluzywnej w Gremi

 Młodzi polscy architekci i gruzińscy studenci architektury w ramach warsztatów zaprojektowali i zbudowali piramidę – obiekt stanowiący przykład architektury inkluzywnej. W budowie aktywnie uczestniczyli mieszkańcy ośrodka Temi, główni adresaci realizacji.

Ośrodek dla osób wykluczonych w Gremi (Kachetia, Gruzja) – TEMI Community gościł warsztaty architektoniczne „So Eas+y”, stanowiące część realizowanego przez Fundację Polityki Rozwojowej projektu „Przestrzeń naprawdę wspólna: interwencje młodych polskich pracowni architektonicznych na rzecz kultury inkluzywnej”, finansowanego dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanej w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2016 Promesa”. Warsztaty poprowadzili architekci z Grupy Projektowej + 48.

Architekci Karol Szparkowski i Kamil Miklaszewski oraz studenci architektury z Tbilisi zaprojektowali instalację osadzoną w kontekście lokalnym. Głównym założeniem był udział lokalnej społeczności w kreowaniu i użytkowaniu przestrzeni wspólnej.

Taka koncepcja pracy okazała się sukcesem: mieszkańcy TEMI – osoby z mniejszymi szansami, społecznie wykluczone oraz niepełnosprawne umysłowo – aktywnie uczestniczyli w procesie powstawania obiektu. Wspólna praca z uczestnikami warsztatów dostarczyła mieszkańcom Temi poczucia bycia potrzebnym – co umożliwia przełamanie barier i przyspieszenie procesu inkluzji społecznej. Ich zainteresowanie i zaangażowanie pokazuje z kolei potrzebę realizacji tego typu działań i ich trafność.

Każdy zajmował się zadaniami, które był w stanie wykonać – młodsi i starsi mieszkańcy ośrodka piłowali deski, wbijali gwoździe, nosili kamienie. Nawet drobne zadania miały dla nich olbrzymią wartość – dawały poczucie przynależności do zespołu i współodpowiedzialności za rezultat prac. Dzięki temu postrzegają obiekt jako zaprojektowany i stworzony z myślą o nich -  z którego chcą korzystać i o który będą dbać.

Budowę rozpoczęto od wyboru dokładnej lokalizacji obiektu i ustawienia podstawy na planie trójkąta, opartej na podporze z kamieni. Następnie dołączone zostały szkielet i ściany z użyciem tylko naturalnych materiałów (drewno), które opalono od zewnątrz. Umieszczony przy obiekcie zegar słoneczny oraz odwzorowana mapa nieba dodatkowo pełnią funkcję edukacyjną.

Formuła warsztatów, prowadząca do realizacji opracowanego projektu, stanowiła cenne doświadczenie dla studentów gruzińskich. Przyszli architekci mieli rzadką okazję do zweryfikowania w praktyce koncepcji opracowanej na poziomie projektu oraz bezpośredniego udziału w jej realizacji.

Również współpraca z mieszkańcami ośrodka była ciekawym doświadczeniem dla studentów. Młodzież z Tbilisi rzadko ma styczność z osobami z grup wykluczonych, co związane jest także ze swego rodzaju społecznym tabu. Świadomość w obszarze funkcjonowania ośrodków dla takich osób jest znikoma. Przełamanie barier świadomościowych, postrzeganie osób wykluczonych bez uprzedzeń, współpraca oparta na partnerstwie miały wartość dla obu stron oraz przyczyniły się do zwiększenia społecznej akceptacji.

Efektem intensywnej czterodniowej pracy było powstanie „piramidy” o formie otwartej, lekkiej, niezwiązanej na stałe z gruntem. Położenie na wzgórzu sprawia, że obiekt widoczny jest z przeciwległego wzniesienia, na którym znajduje się zabytkowy kościół w Gremi. Odpowiednio, z miejsca w którym powstała budowla roztacza się widok na całą okolicę.

Obiekt jest z definicji wielofunkcyjny – jego zastosowanie jest zależne od potrzeb społeczności: może służyć jako samotnia, miejsce odpoczynku, spotkań. Jest to miejsce otwarte dla wszystkich o każdej porze. Zrealizowany projekt ma stanowić przykład architektury inkluzyjnej możliwej do zaadaptowania na obszarach wiejskich w Gruzji.

Wyniki warsztatów zostały zaprezentowane na konferencji na Politechnice w Tbilisi, jako punkt wyjścia do dyskusji na temat jakości i dostępności przestrzeni publicznej w Gruzji.Warsztaty architektoniczne

Inkluzywna przestrzeń publiczna w Gruzji

W 2015 i 2016 roku Fundacja Polityki Rozwojowej realizuje 2-letni projekt pt. „Przestrzeń naprawdę wspólna: interwencje młodych polskich pracowni architektonicznych na rzecz kultury inkluzywnej” w Gruzji.Na realizację projektu uzyskaliśmy dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2016” wraz z gruzińskimi partnerami: Uniwersytetem Technicznym w Tbilisi oraz ośrodkiem Temi w Gremi (Kachetia). Jego celem jest promocja polskiej architektury zagranicą.

Po polskiej stronie naszymi partnerami są pracownie architektoniczne: +48 Grupa Projektowa, Maciej Siuda, Budcud, Marcin Kwietowicz oraz Karol Żurawski.

Tematem projektu jest dostosowanie infrastruktury i przestrzeni publicznej do potrzeb dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych. Projekt promuje polskie koncepcje architektoniczne, „filozofię projektowania” czołowych, młodych pracowni architektonicznych oraz praktykę angażowania mieszkańców w dyskusję na temat dostępności oraz jakości przestrzeni.

W ramach projektu polscy i gruzińscy architekci poprowadzą warsztaty architektoniczne dla studentów „Soeas+y / Young European design”. Tematem warsztatów będzie inkluzja społeczna i rozwiązania sprzyjające uczestnictwu w kulturze osób niepełnosprawnych. Liczymy, że powstanie instalacja mobilna, estetyczna, funkcjonalna…

Obok tego na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Tbilisi zostanie poprowadzona debata na temat przestrzeni publicznej w Gruzji – także w oparciu o polskie doświadczenia przekształcania tej przestrzeni. 

Zapraszamy do śledzenia projektu na stronie Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Facebook: https://www.facebook.com/So-easy-331201520389266/?fref=ts oraz zapoznania się z działalnością naszych partnerów, ciekawych pracowni architektonicznych i designerskich.

Nasi partnerzy

+48 Grupa Projektowa

Młody zespół projektowy tworzony przez trójkę architektów: Karola Szparkowskiego, Kamila Miklaszewskiego i Agatę Filipek, absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zespół działa od 2008 roku. Laureaci licznych konkursów architektonicznych, wystaw indywidualnych w Muzeum Architektury we Wrocławiu, zakwalifikowani jako jedna z 16 najciekawszych polskich pracowni projektowych w ramach projektu Awangarda Jutra realizowanego przez Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi. W swojej pracy zwracają szczególną uwagę na indywidualne aspekty przestrzeni publicznej, sumę potrzeb indywidualnych użytkowników tworzącą ogólny charakter przestrzeni miast i wsi. Uważają, że przestrzeń publiczna jest szczególnym wyrazem potrzeb i aspiracji lokalnej społeczności.

Autorzy m. in.: projektu Domu z Opału nagrodzonego w 6 edycji konkursu 20+10+X portalu "WorldArchitekcture"; projektu przebudowy pl. Trzech Krzyży w Warszawie, wyróżnienie w konkursie; projektu Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel na Haiti (II nagroda w konkursie zorganizowanym przez Izbę Architektów, 2012), projektu terminala lotniska Szczytno-Szymany (III nagroda w konkursie, 2013) projektu przebudowy skrzyżowania ul. Świdnickiej i Kazimierza Wlk. we Wrocławiu (wyróżnienie w konkursie, 2011), projektu przebudowy synagogi w Białymstoku na potrzeby sali Rady Miasta (wyróżnienie w konkursie, 2014).

Architekci uczestniczyli w projektach prowadzonych w krajach Partnerstwa Wschodniego i krajach będących odbiorcami pomocy rozwojowej (UKR, GR, BY, Tadżykistan), stale współpracują z FPR. 

Maciej Siuda

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, dyplom XYZ STRUCTURE prezentowany m.in. w Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku, finalista w międzynarodowym konkursie Archiprix, wyróżniony w konkursie EEAA:Present w Rumunii, nominowany do ogólnopolskiej nagrody Sarp im. Zbyszka Zawistowskiego na Dyplom Roku, wyróżniony w ogólnopolskim konkursie BETON. W latach 2005-2007 stypendium na Facultad de Arquitectura Politécnica de Valencia oraz w pracowni SQ Arquitectos (Valencia), w latach 2008-2011 architekt w biurach projektowych PO2 Arquitectos (Madryt), Sou Fujimoto Architects (Tokio) i Grupo Aranea (Alicante).

Jest współtwórcą międzynarodowych warsztatów architektonicznych IWAU i pomysłodawcą eksperymentalnej pracowni warsztatowej Balon. Prowadzi zajęcia w School of Form oraz na Politechnice Świętokrzyskiej. Stale współprojektuje i eksperymentuje w duecie z Rodrigo García Gonzalez. Od 2012r. rozwija własną działalność projektową. Wybrany do grona 16 najciekawszych młodych pracowni architektonicznych w Polsce w ramach wystawy Awangarda Jutra realizowanej przez Centrum Architektury i Wzornictwa Łodzi. Razem z Rodrigo García znalazł się wśród 12 najlepszych młodych pracowni hiszpańskojęzycznych w ramach wystawy Freshlatino2.

Architekt i designer posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne, w tym uniwersyteckie i prowadzenia konsultacji społecznych. Nagradzany w konkursach międzynarodowych w tym: Holcim Awards Acknowledgement za architekturę przyjazną środowisku (szkoła na Haitii). Dla Francuskiego Instytutu Architektury stworzył Devebere - projekt tymczasowego pawilonu, zaprezentowany na rozpoczęciu Biennale Architektury w Wenecji. Realizuje projekty m.in. w Polsce, Hiszpanii, Włoszech i USA.

Pracownia Bud Cud

BudCud to praktyka tworząca projekty w dziedzinach architektury i urbanistyki, od 2010 roku prowadzona przez Mateusza Adamczyka (1981) i Agatę Woźniczkę (1986).

Laureaci wielu konkursów architektoniczno - urbanistycznych, m.in.: prestiżowego międzynarodowego konkursu Europan (E9 Warszawa, I miejsce oraz E11 Leeuwarden, wyróżnienie) i Schindler Award for Architecture, Access for All. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie urbanistycznym na strategię rewitalizacji zbiornika Woroneż w Rosji, a nasz projekt ogrodu europejskiego dla chińskiego Expo Ogrodowego w Wuhan otrzymał wyróżnienie. Wśród innych nagród można wymienić: 2015 MBA Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015, konkurs projektów zrealizowanych „Ludzki Wymiar Miejskich Przestrzeni”, Kraków, PL wyróżnienie honorowe, 2015 KONKURS NA OPRACOWANIE STRATEGII PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PO EXPO 2010 W SZANGHAJU „Shanghai: Making urbanity through passages in the reappropriated expo site”, SZANGHAJ, CN finalista, 2014 KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH W BILCZY, BILCZA, PL wyróżnienie

Biorą udział w warsztatach jako tutorzy (OSSA, Mood for Wood) oraz konsultanci międzynarodowych projektów (Wine Park w Telavi, Gruzja). Należą do platformy New Generations, zrzeszającej najbardziej progresywne młode pracownie architektoniczne.

Ich projekt na przekształcenie poprzemysłowych terenów warszawskiej Woli zwyciężył w 9. edycji konkursu Europan (2008). Wspólnie z biurami WWAA, MOKO, KAPS oraz Centralą, jednocząc się w walce o stołeczną przestrzeń publiczną, zaprojektowali Stadion Siedmiolecia oraz skwer sportów miejskich na Bemowie (w realizacji). BudCud obecnie pracuje nad koncepcją rewitalizacji Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze oraz strategią rekreacyjnego wykorzystania jednego ze zbiorników wody pitnej pod Krakowem.

W ms2 w Łodzi stworzyli interaktywne środowisko wystawy "Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy", która testowała relację zwiedzającego z przestrzenią wystawienniczą.

Marcin Kwietowicz

Marcin Kwietowicz, projektant działający na styku wielu dziedzin, obok głównego, komercyjnego nurtu. Oprócz wnętrz luksusowych perfumerii Galilu w Warszawie i Poznaniu, jest współautorem holu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (z W. Koteckim i A. Salamonem), Instytutu Awangardy – rozbudowy studia Edwarda Krasińskiego na dachu bloku w alei Solidarności w Warszawie (z BAR Architecten, Rotterdam) oraz Domu/Studia Artystycznego w Warszawie (z P. Brzozą), który został nagrodzony w 8. cyklu konkursu 20+10+X WA Awards. Autor projektów wystaw (m. in. w pawilonie polskim na Biennale Sztuki w Wenecji, 2005) oraz scenografii filmowych („Powtórzenie” Artura Żmijewskiego) i teatralnych („Lipiec” Iwana Wyrypajewa). Jego projekty były publikowane w Wallpaper Magazine, Architekturze – Murator, Architekturze & Biznes, a także portalach internetowych (deezen.com, architektura.pl).

Karol Żurawski

Karol Żurawski szkolił swój warsztat u współczesnych minimalistów, w tym architekta niezrealizownego projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Christiana Kereza oraz laureata nagrody Pritzkera – Petera Zumthora. Jego projekty, oszczędne w formie i wykorzystujące naturalne materiały, zdobywały wyróżnienia w konkursach z dziedziny architektury i wzornictwa. Koncepcję mobilnego pawilonu z antracytową kurtyną uhonorowano I nagrodą w konkursie "Projektowanie tożsamości/Tożsamość projektowania" organizowanym w ramach projektu OperaLab przez Teatr Wielki – Operę Narodową oraz BMW.

Wpływ obu mistrzów jest widoczny w pracach Żurawskiego- ascetycznych formach, szacunku w traktowaniu materii. Te cechy dostrzegalne są zarówno w koncepcji budynków takich jak nowe skrzydło Akademii Sztuk Pięknych na Wybrzeżu Kościuszkowskim, jak i obiektach o zupełnie innej skali. Wśród tych drugich wymienić można niezwykle sugestywny projekt krzyża upamiętniającego Jana Pawła II czy pozornie zwyczajną ławkę z drewna sosnowego.

TEMI

Miejscem warsztatów będzie teren ośrodka dla osób niepełnoprawnych i wykluczonych społecznie Temi w wiosce Gremi, w gminie Kvareli (Kachetia). Temi jest społecznością osób wykluczonych w Gremi – pełni funkcję sierocińca, ośrodka opieki dla osób niepełnosprawnych umysłowo, samotnych matek, osób starszych oraz bezdomnych, prowadzonym od 1990 roku. Ośrodek rozwija swoją działalność w modelu przedsiębiorstwa społecznego – produkując i sprzedając produkty naturalne z regionu oraz organiczne wino kvevri, działa na rzecz wsparcia integracji, aktywizacji społecznej i poprawienia warunków życiowych członków społeczności Temi. Od 2015 roku w Temi działa również sezonowa restauracja oraz szlaki rowerowe.

http://www.bikeandwine.org/

Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi
 
Więcej o działalności Wydziału znajdziesz tutaj
 
http://www.gtu.ge/Arch/
https://www.facebook.com/ArchitectureGTU?fref=ts


Konferencja

Międzynarodowe Forum Samorządowe w Suwałkach

Fundacja Polityki Rozwojowej i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego współorganizowały 3-5 września w Suwałkach pierwsze Międzynarodowe Forum Gmin Wiejskich.

Przedstawiciele samorządów i wspierających samorządy organizacji pozarządowych rozmawiali o potrzebach i właściwym adresowaniu pomocy do krajów Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdowa czy Ukraina) wobec zmieniającej się sytuacji politycznej i gospodarczej. Dyskutowano m.in. o najciekawszych rozwiązaniach wynikających z transformacji politycznej i ustrojowej, które mogą być implementowane zarówno z Polski, jak innych krajów Unii Europejskiej. Obok krajów Partnerstwa Wschodniego zainteresowanych współpracą międzynarodową i korzystaniem z polskiego i unijnego doświadczenia są kraje Południowego Sąsiedztwa Unii Europejskiej – takie jak Tunezja. Szczególnie współpraca z krajami Afryki czy Azji nie jest wśród samorządów popularna, tymczasem kraje takie jak Senegal, Birma czy Tunezja znajdują się wśród krajów priorytetowych polskiej polityki zagranicznej. Zainteresowane współpracą z polskimi samorządami są też przedstawiciele władz lokalnych Turcji, szczególnie w oparciu o narzędzia wspierające partnerstwa gmin i miast. Forum skupiało się na poszukiwaniu partnerstw i wymianie doświadczeń gmin wiejskich, a uczestniczyli w nim przedstawiciele Polski, Finlandii, Turcji, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier i Hiszpanii, a także  przedstawiciele trzeciego sektora z Białorusi, a w panelu stanowiącym follow-up konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele samorządów ze Szwecji i Niemiec.

Forum zostało zorganizowane w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Obywatelski i samorządowy wymiar dyplomacji publicznej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ukraina

Interwencje w przestrzeń wspólną miasta Hola Prystan


Stworzenie systemu monitoringu obywatelskiego a następnie rewitalizacja wybranego przez mieszkańców obszaru – to zadania realizowane w ramach projektu „Zaprojektuj zmianę: rewitalizacja przestrzeni wspólnej w Holej Prystani na południu Ukrainy” realizowanego przez Fundację Polityki Rozwojowej. Projekt jest realizowany w ramach grantu programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015, ze środków MSZ RP.

W ramach projektu powstaje system monitoringu obywatelskiego (http://gopriplus.org/), za pośrednictwem którego mieszkańcy Holej Prystani mogą zgłaszać lokalnym władzom problemy związane z infrastrukturą (np. zepsuta ławka, niesprawne oświetlenie) zauważone w swoim otoczeniu i wymagające podjęcia interwencji. Wraz z krótkim opisem informujący zamieszczają na stronie zdjęcia zaniedbanego miejsca oraz oznaczają je na mapie. System odnotowuje także reakcję władz poprzez postawienie odpowiedniego znaczka koło problemów, które zostały rozwiązane. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy działania systemu zgłoszono w sumie 177 alertów, co dowodzi popularności tej formy komunikacji wśród mieszkańców.

Na podstawie powiadomień mieszkańców wyróżniono w mieście 4 obszary szczególnie wymagające rewitalizacji (tereny zielone nad rzeką, główny przystanek autobusowy, Aleja Sławy oraz przystań promu nad brzegiem rzeki Konki). Od 21 kwietnia do 21 maja 2015 mieszkańcy mogli decydować w głosowaniu internetowym, sms-owym lub papierowym, którą ze stref chcieliby przede wszystkim poddać metamorfozie. W głosowaniu wzięło udział aż 430 osób. Większość z nich opowiedziała się za potrzebą wprowadzenia zmian w przestrzeń okolic przystani promu.

W oparciu o wyniki głosowania, a także o wyniki konsultacji społecznych, architekci opracują koncepcję rewitalizacji wybranego obszaru. Tak stworzony plan zostanie zrealizowany – dzięki zaangażowaniu lokalnych wolontariuszy i współfinansowaniu ze środków projektu.

Więcej informacji na naszej stronie Facebook, a także – po ukraińsku – na stronie gopriplus.org

Partnerami projektu po stronie ukraińskiej jest organizacja TOP Kaya i miasto Hola Prystan. Partnerem wspierającym projektu jest miasto Podkowa Leśna.


Ukraina

Narzędzia konsultacji społecznych

Fundacja Polityki Rozwojowej jest liderem realizowanego na Ukrainie projekt „Skonstruuj zmianę. Monitoring obywatelski w Holej Prystani zachętą do większego zaangażowania społecznego. V4 dla UKR”, współfinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Partnerzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej dzielą się swoim doświadczeniem z ukraińskimi NGO oraz samorządem lokalnym w zakresie tworzenia i użytkowania innowacyjnych narzędzi konsultacji społecznych. W ramach projektu w Holej Prystani wprowadzono system monitoringu obywatelskiego pozwalający zgłaszać władzom miasta zaobserwowane problemy infrastrukturalne oraz system internetowego i sms-owego która pozwala mieszkańcom wybrać tę część miasta, która wymaga najpilniejszej rewitalizacji.

Przetestowana zostanie też inna forma konsultacji publicznych: charette i warsztaty architektoniczne. Podczas jednodniowych dyskusji zorganizowanych w formie pikniku miejscowa społeczność Holej Prystani wraz z architektami będzie opracowywać swoje propozycje zmian. Ta projekt ma na celu sprawdzenie, jakie metody konsultacji są najbardziej skuteczne w warunkach południowej Ukrainy.

W ramach projektu partnerzy z krajów V4 prowadzą też warsztaty fundrisingowe dla ukraińskich NGO i władz samorządowych z południa Ukrainy.

Projekt wpisuje się w działania sieci BRD Net utworzonej w ramach projektu Visegrad Fund w 2014 roku. Partnerzy zadeklarowali szerokie wsparcie organizacji i instytucji z Ukrainy w rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych i społecznych.

Sieć partnerską realizującą projekt stanowią: organizacja Regional Development Centre "Top-Kaya" i miasto Hola Prystan z Ukrainy, International Centre for Democratic Transition (HU), PEDAL Consulting Ltd (SK), EUROPEUM Institute for European Policy, a także pracownie architektoniczne z Polski +48 Grupa Projektowa  i Ing.arch. Vladimír Balda

Informacje o przebiegu projektu i wynikach konsultacji publicznych można znaleźć na stronie http://gopriplus.org/ prowadzonej po ukraińsku. Zdjęcie, które jest ilustracją tego tekstu pochodzi z alertu portalu.

 


Produkty regionalne

Mołdawskie szlaki kulinarne


W 2015 roku Fundacja Polityki Rozwojowej realizuje projekt „Mołdawskie szlaki kulinarne – rejestracja i promocja produktów lokalnych i regionalnych rejonu Câlârași”. Działanie prowadzimy dzięki wsparciu polskiego MSZ ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa.

Projekt ma na celu zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do rejestracji lokalnych i regionalnych produktów, a przez to do zachowania kulturalnego dziedzictwa Mołdawii, promocji regionu oraz przypływu turystów. Wykorzystanie doświadczeń polskich i unijnych (Geographical Indicators - GIs) ma wpłynąć na pozytywne nastawienie wobec integracji europejskiej w Mołdawii – promowane są unijne rozwiązania, które bezpośrednio przekładają się na życie lokalnych wspólnot.

W ramach projektu będziemy wspierać proces rejestracji dwóch produktów z regionu Câlârași: dżemu z płatków róży oraz wódki morelowej, a także promować rozwój turystyki w regionie, poprzez poprowadzenie turystycznych tras rowerowych oraz dostosowanie pomieszczenia na potrzeby wypożyczalni rowerów. Istotnym elementem projektu jest doposażenie organizacji w sprzęt turystyczny oraz wyznaczenie szlaków turystycznych obejmujących lokalnych producentów, aby wzmocnić potencjał lokalnych organizacji w promowaniu dziedzictwa regionu.

Niezwykle ważne jest też tworzenie międzysektorowych partnerstw między lokalnymi organizacjami pozarządowymi z regionu Câlârași, władzami lokalnymi, rolnikami oraz przedstawicielami sektora turystycznego. Ich celem jest wspólna promocja produktów lokalnych i regionalnych.

Wśród działań projektu przewidziany jest cykl warsztatów dotyczących polskich i europejskich praktyk rejestracji produktów regionalnych, podróż studyjna do Polski, w tym udział w targach produktów regionalnych w Grucznie, wizyty u lokalnych wytwórców oraz warsztaty fundraisingowe, a także opracowanie przewodnika po rejestracji.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” ze Stolna oraz mołdawskie NGO: Ecological Movement of Moldova i Casa Părintească

Projekt jest kontynuacją działań współfinansowanych przez Visegrad Fund przez LGD „Vistula Terra Culmensis” w 2014 i 2015 roku.


Praca nad projektem

Szukając źródeł finansowania: przydatne informacje

Fundacja Polityki Rozwojowej przedstawia aktualny zestaw informacji o potencjalnych źródłach finansowania projektów NGO i CSO z Tadżykistanu. Został on przygotowany w ramach szerszego programu na rzecz Tadżykistanu finansowanego przez program RITA (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) i Fundację Solidarności Międzynarodowej. Załączamy ten materiał poniżej.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych I obywatelskich, jak też władz lokalnych, przygotowujący projekty na rzecz swoich wspólnot, mogą być też zainteresowani dostępnym na stronie http://fixkairouan.org/fund.php (“materials”) obszernym wykładem (po angielsku) dotyczącym przygotowania wniosku projektowego.

Natomiast gruzińskich partnerów, szczególnie NGO/CSO i władze lokalne działające na wsi, wciąż zapraszamy do korzystania z informacji zawartych na stronie http://projectsincubator.org/ w dziale  “grants competitions”. Nasza organizacja, wraz ze Stowarzyszeniem Emisja http://www.e-misja.org.pl/, odpowiadała za opracowanie interaktywnego narzędzia zbierającego informacje o nadchodzących grantach adresowanych do tej grupy beneficjentów.

To wciąż tylko część materiałów które w najbliższym czasie chcemy usystematyzować i udostępnić. W 2015 roku, dzięki grantowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP będziemy przygotowywać generator zbierający i udostępniający kompletne informacje o konkursach, deadlinach i innych możliwościach poszukiwania funduszy na swoją działalność. Na tym etapie będzie on adresowany przede wszystkim do przedstawicieli władz lokalnych podejmujących działalność międzynarodową. Wiele z tych propozycji może być też atrakcyjne dla NGO/CSO, ponieważ wielu grantodawców kładzie duży nacisk na współpracę władzy lokalnej z sektorem obywatelskim.

Na początku września 2015 wraz z polskim partnerem Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego http://www.zgwwp.org.pl/ , będziemy prowadzić promocję tego narzędzia wśród polskich samorządów i partnerów zagranicznych.

Więcej informacji znajdziecie na naszym Facebooku.

Grant opportunities for Tajikistan (2).pdf


 

 


Ukraina

Black sea development network

Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz  wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki Rozwojowej jest partnerem tego projektu, finansowanego ze środków Visegrad Fund.

Obok ukraińskich liderów organizacji i władz lokalnych, wśród osób szkolących się i korzystających z materiałów są też przedstawiciele NGO z Mołdawii i Gruzji. Duże znaczenie ma też utworzenie sieci wspierających się wzajemnie organizacji, które mogą korzystać nawzajem ze swoich doświadczeń (i przekazywać doświadczenia swoich partnerów) wtedy, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowych, wymagających szybkiego reagowania. Jest to szczególnie istotne w obliczu sytuacji w regionie.

Lider projektu, organizacja Top-Kaja właśnie takiej sytuacji kryzysowej doświadczyła. Od początku swojego powstania działała na Krymie, na Ukrainie. Do Kijowa przeniosła się dopiero na początku tego roku, gdy w związku z sytuacją polityczną straciła warunki do prowadzenia swojej statutowej działalności.

Projekt ma charakter nie tylko szkoleniowy – choć szkolenia i sesje on-line z ekspertami projektu stanowią jego istotną część. Powstać też mają praktyczne podręczniki dobrych praktyk, komentarze do fragmentów już gotowych wniosków, słowniki zawierające podstawowe pojęcia wykorzystywane przy opracowywaniu wniosków, interaktywny generator projektu.

Materiały szkoleniowe – do swobodnego wykorzystania – można znaleźć na stronie projektu http://www.brd-net.org/ działa też grupa Facebook skupiająca ludzi zainteresowanych przygotowaniem wniosków, których beneficjentami są organizacje i władze lokalne z regionu Morza Czarnego.

Wsparciem dla osób przygotowujących wnioski mogą być tez materiały i informacje ze strony www.projectsincubator.org oraz grupa Facebook – była ona tworzona pod kątem potrzeb organizacji wiejskich działających w Gruzji, ale może być też użyteczna dla liderów organizacji innych państw regionu. Warto zwrócić szczególną uwagę na zakładkę zawierającą aktualizowane automatycznie ogłoszenia o naborach wniosków.

Projekt był wdrażany w 2013 roku przez organizację E-Misja ze środków polskiego MSZ w ramach programu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. FPR uczestniczyła zarówno w opracowaniu wniosku, jak i jego realizacji merytorycznej. Obecnie za trwałość rezultatów projektu odpowiada gruziński partner, organizacja Media Center.

 


Białoruś

Architektura otwiera dyskusję o przestrzeni publicznej

Kilkanaście osób, studentów i absolwentów architektury z Polski i Białorusi weźmie udział w warsztatach architektonicznych w Komarowie. Będą pracować nad instalacją artystyczną wpisującą się w zabytkową przestrzeń organizowaną przez Pałac Chomińskich w Komarowie i korespondującą z dziedzictwem kulturowym obu narodów. Dla nas, jako Fundacji, jest to okazja do pokazania, że architektura może być pretekstem do dyskusji o jakości i transformacji przestrzeni publicznej.

Projekt jest realizowany przez Fundację Polityki Rozwojowej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Wspólne Działania Polsko Białoruskie. Obok międzynarodowych warsztatów, w ramach projektu zostanie zorganizowana wystawa w Mińsku.

Powstała też strona projektu www.soeasty.eu European Young Design oraz grupa Facebook o tej samej nazwie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z obu tych źródeł informacji

Partnerami projektu są – po stronie polskiej Grupa Projektowa +48, skupiająca młodych architektów (ich prace prezentowane były na wystawach międzynarodowych i krajowych, w tym na wystawie indywidualnej w Muzeum Architektury we Wrocławiu).

Po stronie białoruskiej naszym partnere jest Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komarowo”, które w Pałacu Chomińskich zakłada właśnie pierwszy na Białorusi Inkubator Przedsiębiorczości Wiejskiej – wiąże się to z koniecznością gruntownego remontu zabytkowego budynku i dostosowania go do potrzeb działalności społecznej. Warsztaty architektoniczne mają z tą nową rolą korespondować.

Białoruskim partnerem projektu jest też Białoruskie Stowarzyszenie Studentów Architektury, szczególnie Dmitri Bibikow i Michail Stiepura, współtwórcy portalu http://urbanist.by/?page_id=2 oraz minskarchforum.by

 

 


Projekty FPR

Szkoła Wolontariatu na Pamirze

 

Podania, zwyczaje, tradycyjne rolnictwo, zielarstwo i medycyna Pamiru są zagrożone tak samo, jak ginące języki regionu. Ich przetrwanie zależy od skuteczności organizacji pozarządowych, które muszą przekonać społeczność lokalną, że od zachowania tradycji może zależeć sukces ekonomiczny całego regionu.

Na Pamirze odbywają się właśnie pierwsze w tym roku spotkania Szkoły Wolontariatu, które mają przekazać miejscowym "młodym" o kulturze i medycynie tradycyjnej.

Fundacja Polityki Rozwojowej – w partnerstwie z tadżyckim NGO - realizuje projekty na Pamirze drugi rok z rzędu, dzięki grantom Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Istotą działań jest zarówno wsparcie NGO, jak włączenie tradycji w nowoczesną narrację – wykorzystanie do jej dokumentacji zdjęć, filmów, map internetowych. Rok temu projekt był skupiony na zachowaniu języka i tradycji medycznych. W tym roku kluczowe jest wiedza i umiejętności przechowywane przez osoby starsze – także te dotyczące kultury materialnej, jak wykonywanie skórzanych butów czy filcowych, kolorowych podkładów pod dywany.

Celem projektu jest też zaangażowanie organizacji pozarządowej w rozwijanie potencjału turystycznego regionu. Pozwoliłoby to na dywersyfikację dochodów pamirskiej wsi. Rolnictwo ze względu na krótki okres wegetacji i brak podstawowych maszyn rolniczych jest tu skrajnie niedochodowe. Partnerzy będą korzystać z doświadczeń polskich przedsiębiorców wiejskich i Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, które jest partnerem tej części projektu.

Druga część to wzmocnienie kadr tadżyckiego NGO. Fundacja Polityki Rozwojowej chce dzielić się swoim doświadczeniem fundrisingowym i budowy wolontariatu. Zeszłoroczne zajęcia z tego zakresu przyniosły wymierny efekt – tadżycka organizacja nawiązała kontakt z CHRISTENSEN FUND (ratowanie ginącego języka iszkaszimskiego) i z estońską organizacją pozarządową Peipsi (budowanie spółdzielczości wiejskiej).

Szczególnie ten drugi projekt jest ściśle komplementarny z działaniami FPR w regionie. Obie organizacje uzgadniały zakres działania i budżety projektów jeszcze przed zgłoszeniem ich do konkursów, współpracują przy pozyskiwaniu wiz, dzielą się kosztami biletów lotniczych. Także sprzęt kupowany w ramach projektów uzupełnia się – wówczas gdy FPR kupuje komputery i aparaty do dokumentacji lokalnej tradycji, Peipsi zadbała o sprzęt do przetwórstwa ziół leczniczych. Pozwala to obniżyć dość wysokie (ze względu na znaczne oddalenie) koszty organizacyjne.

Celem obu organizacji, zarówno estońskiej, jak polskiej jest przygotowanie partnerów do wspierania lokalnej społeczności, w tym do przeciwdziałania biedzie i wykluczeniu społecznemu.

- Dla polskich organizacji pozarządowych interesująca może być sama praktyka współpracy z innymi NGO z Unii Europejskiej – mówi Wojciech Szpociński, prezes Fundacji Polityki Rozwojowej. – Unijni partnerzy często są zainteresowani polskimi doświadczeniami pracy w regionie, a czasami – tak się dzieje w Estonii czy Danii – współpraca organizacji wewnątrz Unii jest premiowana przez donorów – dodaje.

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu gornobadakhshan.org

 


Spółdzielczość rolnicza

Potrzeby mieszkańców wsi w rejonie Iskashim

Separator do ziarna i gręplownica do owczej wełny – to sprzęt potrzebny społeczności w wiosce Sumdjin koło Iskashimu, w górach Pamiru, by zwiększać dochody i rozwijać działalność pozarolniczą. W tej chwili, tak jak w całym regionie, ziarno młócą tu woły, a ziarno od plew oddziela się podrzucając sieczkę na wietrze

Te metody pozwalają lokalnej społeczności na wytworzenie ziarna zapewniającego pożywienie na osiem miesięcy w roku. Na pozostałe miesiące mąka jest dokupywana – 50 kg worek ziarna kosztuje równowartość 100 zł. Skazuje to cały region na wsparcie krewnych pracujących za granicą, głównie na budowach w Moskwie.

W czasie pobytu w regionie Iskashim w Pamirze eksperci Fundacji Polityki Rozwojowej wspólnie z organizacją pozarządową Gulu Gyoh zastanawiali się, jak zwalczać panującą w regionie biedę i przeciwdziałać problemom społecznym wynikającym z dużej emigracji z regionu. Sposobem może być rozwijanie produkcji regionalnej (w tym ekologicznej), tworzenie zaplecza dla turystyki (szczególnie miejsc noclegowych) i poprawa efektywności rolnictwa, także poprzez rozwijanie przetwórstwa, wydłużenie okresu wegetacyjnego (budowa szklarni) i bezpieczne przechowywanie żywności.

Rozwijanie równocześnie tych trzech gałęzi gospodarki pozwoli też zachować lokalną kulturę i tradycję. Do nich należy m.in. medycyna naturalna, w tym rozwinięta w górach Pamiru balneologia i ziołolecznictwo. Źródłem dochodu mieszkańców może być też wytwarzanie rękodzieła (także na rynek lokalny), przetwórstwo wełny i skór – kiedyś barwionych naturalnymi barwnikami.

Brakuje narzędzi, które pozwalają tę działalność rozwijać. Przetwórstwo wełny jest ograniczone brakiem gręplarki, rolnictwo nie będzie bardziej efektywne, dopóki w wiosce nie będzie choć jednego separatora do ziarna. Zasadzone kilkadziesiąt lat temu sady morelowe i wiśniowe usychają, bo po upadku ZSRR wyjeżdżający stąd pracownicy kołchozu zabrali ze sobą pompę, która te sady nawadniała. Bez minimalnych inwestycji nie da się dostosować pomieszczeń do potrzeb turystów.

Na spotkaniu w wiosce Sumdjin mieszkańcy zgodzili się, że rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zawiązanie spółdzielni rolniczej, szczególnie gdyby była ona wyposażona w niektóre, dostępnie bezpłatnie dla członków spółdzielni narzędzia i sprzęt rolniczy. Dodatkowym atutem spółdzielni jest skuteczniejsze i bardziej efektywne ekonomicznie poszukiwanie rynków zbytu dla wytworów rękodzieła i możliwość ubiegania się o zewnętrzne środki pomocowe.

Potencjał rozwoju jest tym większy, że już w tej chwili mieszkańcy wioski wspólnie uprawiają ziemię, dzieląc się pracą i narzędziami rolniczymi. Formuła prawna spółdzielni byłaby też zgodna z zakorzenionym w lokalnej tradycji wspólnym decydowaniem o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. 

Projekt jest realizowany w ramach grantu Fundacji Solidarności Międzynarodowej i Programu RITA „Przemiany w regionie”.Projekt w Azji Centralnej

Instalacja Internetu dla NGO z Pamiru

Założenie w wiosce Avj Internetu ułatwi działalność społeczną działającej na tym terenie organizacji pozarządowej Gulu. Jedyna kafejka internetowa w okolicy, w miasteczku Iskashim, od kilku tygodni stoi zamknięta

Udostępnienie Internetu organizacji i działającym na jej rzecz wolontariuszom to część projektu Fundacji Polityki Rozwojowej realizowanego w ramach grantu Fundacji Solidarności Międzynarodowej i programu „Rita – przemiany w Regionie”.

Elementem projektu jest też założenie strony internetowej: pod adresem www.gornobadakhshan.org wolontariusze organizacji mają umieszczać informacje o działalności na rzecz regionu i lokalnych tradycjach – w tym pamirskiej medycyny naturalnej i zielarstwa.

Na terenie rejonu Iskashim dostęp do Internetu można uzyskać właściwie wyłącznie przez sieć telefoniczną. Problemem jest brak przesyłu danych w technologii 3G. Dodatkową barierę dostępu do Internetu tworzy cena przesyłu danych – relatywnie wysoka jak na warunki pamirskie (równowartość kilkadziesięciu złotych miesięcznie przy używaniu ograniczonym do odbierania poczty elektronicznej).

Dostęp do Internetu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania organizacją pozarządową – na Pamirze, gdzie droga zimą bywa całkowicie zasypana (lub jest nieprzejezdna ze względu na zagrożenie lawinowe) co uniemożliwia dojazd do Choregu (Khorogh), najbliższego miasta w którym można uzyskać otwarty dostęp do sieci. W tej sytuacji Internet umożliwia wymianę informacji, uzupełnianie wiedzy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów partnerskich oraz informowanie o swoich działaniach.

Pozwala też wolontariuszom na uczestnictwo w programach międzynarodowych. Jeden z nich, bezpośrednio dzięki instalacji Internetu w wiosce Avj dowiedział się, że jako jedna z czterech osób w Tadżykistanie uzyskał stypendium w Stanach Zjednoczonych na doskonalenie języka angielskiego (w styczniu tego roku wypełniał aplikację ręcznie, ponieważ nie miał bezpośredniego dostępu do sieci).

Wolontariusze organizacji skorzystają też z baz danych (np. dotyczących medycyny i zielarstwa oraz dydaktyki języka angielskiego – zależnie od indywidualnych zainteresowań).

Wraz z postępem wiedzy zmienia się podejście do niektórych używanych w tradycyjnej medycynie specyfików, np. dziurawca (ma silne działanie uspokajające) czy tzw. gorzkiego migdała (zawiera śladowe ilości cyjanku potasu i może być trujący).

Więcej informacji na stronie

gornobadakhshan.org

 


Projekt FPR w Tadżykistanie

Wizyta zielarzy i młodych liderów z Górskiego Badachszanu

Zielarze z Pamiru, oraz liderzy i wolontariusze organizacji Gulu Giyoh uczestniczyli w wykładach i zajęciach praktycznych poświęconych rozwojowi potencjału organizacji pozarządowej. Wspólnie z ekspertami Fundacji Polityki Rozwojowej nasi goście wypracowali również strategię biznesową dla swoich produktów zielarskich, w tym plan wprowadzenia ich do obrotu rynkowego w Tadżykistanie. W trakcie wizyty zgłoszony został udział organizacji „Gulu Giyoh” w forum ekonomicznym w Pamirze organizowanym przez Wolną Strefę Ekonomiczną Iszkaszim.

Pamirska delegacja odwiedziła polskie instytucje zajmujące się dopuszczeniem leków pochodzenia roślinnego i produktów zielarskich do obrotu aptecznego i sklepowego: Narodowy Instytut Leków oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Przedstawiciele tych instytucji przybliżyli naszym gościom regulacje prawne obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej oraz wymogi, jakie należy spełnić by wprowadzić swoje produkty na rynek europejski.

Inspiracją dla działalności były też wizyty w WZZ Herbapol w Pruszkowie oraz w sklepach „Mydlarnia u Franciszka” i „Sudawia” w Warszawie oferujących swoim klientom produkty naturalne. W Pruszkowie goście z Pamiru zapoznali się z procesem produkcji leków ziołowych oraz technologią pakowania herbat. Po odwiedzinach w „Mydlarni u Franciszka” pojawiły się pomysły na opracowanie nowych produktów z wykorzystaniem tradycyjnej lokalnej receptury sporządzania mydła oraz wzbogacenia go o wartościowe substancje roślinne. W „Sudawii” powstały plany wystroju wnętrza zakładu tłoczenia oleju z rokitnika budowanego w Vandżu

Kontynuacją działań projektowych w Tadżykistanie będą kolejne spotkania szkoleniowe dla wolontariuszy „Gulu Giyoh” oraz konferencja upowszechniająca rezultaty projektu w obwodzie iszkaszimskim.

Działania FPR są finansowane przez program „RITA. Przemiany w regionie” oraz za środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Zobacz zdjęcia:

Laboratorium Narodowego Instytutu Leków

Sklep i galeria Sudavia

Sudawia - jak eksponować produkty naturalne

W Mydlarni u Franciszka

Warsztaty w FPR


Tadżykistan, Badachszan

Wolontariusze poznają tradycyjną medycynę

W 2013 roku realizujemy program w Górnym Badachszanie (Tadżykistan), którego celem jest urynkowienie tradycyjnych wytworów rękodzieła i produktów naturalnych, a przez to przeciwdziałanie biedzie i skrajnemu wykluczeniu. Tworzymy podstawy do wykorzystania nowoczesnych narzędzi narracji, co – mamy nadzieję – przyczyni się do zaangażowania ludzi młodych w działania na rzecz zachowania tradycji, języka i lokalnej tożsamości. Jednocześnie dążymy do wzmocnienia partnerskiej organizacji „Gulu Giyoh”, by w przyszłości mogła skuteczniej działać na rzecz regionu i jego mieszkańców.

Cel, który sobie wspólnie postawiliśmy zamierzamy osiągnąć poprzez następujące działania: założenie strony internetowej promującej lokalne produkty naturalne, wyposażenie partnerskiego NGO w pracownię komputerową z dostępem do internetu.

Jednocześnie dwunastu wolontariuszy zostanie przeszkolonych w ramach zajęć szkoły kadr NGO na Pamirze. Szkoła będzie łączyła tradycyjną wiedzę dotyczącą medycyny naturalnej zbierania i suszenia ziół ze stosowaniem nowoczesnych technologii: dokumentowaniem i udostępnianiem on-line informacji na temat lokalnych tradycji.

Liderzy organizacji zaproszeni zostaną na wizytę studyjną do Polski, podczas której wezmą udział w szkoleniach skoncentrowanych na kształceniu umiejętności praktycznych istotnych dla NGO oraz na wypracowaniu strategii biznesowej dla naturalnych pamirskich produktów.

Działania FPR są finansowane przez program „RITA. Przemiany w regionie” oraz środków programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP.

Królowa oleju z rokitnika

Oswajanie się z aparatem

Wolontariusze przy pracy

Zajecia w terenie


Tunezja

FixKairouan: pierwszy projekt e-monitoringu obywatelskiego w krajach arabskich

"E-Monitoring obywatelski: metoda aktywizacji wspólnot z wykorzystaniem współczesnych narzędzi internetowych" to projekt znany również pod krótszą nazwą "Fix Kairouan".

Jest on realizowany obecnie w mieście Kairouan Tunezji przez Fundację Press Club i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Wsparcie Demokracji 2013".


Azja Centralna

Nowy program FPR: kultura & rynek

 Fundacja Polityki Rozwojowej realizuje w 2013 roku nowy program w Azji Centralnej, którego celem jest urynkowienie tradycyjnych wytworów rękodzieła i produktów naturalnych, a przez to przeciwdziałanie biedzie i skrajnemu wykluczeniu. Tworzymy podstawy do wykorzystania nowoczesnych narzędzi narracji, co – mamy nadzieję – przyczyni się do zaangażowania ludzi młodych w działania na rzecz zachowania tradycji, języka i lokalnej tożsamości. 

 


Białoruś

Konieczna współpraca instytucji społecznych i NGO

Białoruska organizacja pozarządowa działająca na wsi: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komarowo” podpisała umowę partnerską z Psychoneurologicznym Dom-Internatem w Svirze.

To modelowe rozwiązanie, które pozwala efektywnie i skutecznie działać na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Fundacja Polityki Rozwojowej stara się ten model propagować m.in. wśród kadry zarządzającej innymi państwowymi placówkami opieki społecznej, organów nadzoru, oraz – last but not least – organizacji pozarządowych.


Polityka społeczna

Innowacyjny program aktywizacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, w grudniu br. zakończył realizację Projektu specjalnego Pracująca mama.

Innowacyjność tego projektu polegała na niecodziennym podejściu do potrzebujących, samotnych matek. W ciągu 7 miesięcy, 30 wybranych kobiet z Siemianowic Śląskich miało możliwość skorzystania z doradztwa i szkolenia zawodowego w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz z odbycia stażu. Panie mogły także liczyć na refundację opieki nad dziećmi w czasie szkolenia. Najwięcej kontrowersji wywołał fakt, że kobiety dostały ruchomy bon o wartości 2,3 tys. zł, który mogły przeznaczyć na poprawę swojego wizerunku. Pieniądze mogły wydać na wizyty u stomatologa, fryzjera, kosmetyczki, ubrania i buty.


Rolnictwo

Ratując dawne smaki

"Dla Dawnych Odmian i Ras" to stowarzyszenie z siedzibą we wsi Pokrzydowo. Jak można wywnioskować z nazwy, organizacja ta uznała za swój obowiązek promowanie rolniczej bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności. W języku zwykłych ludzi oznacza starania o zachowanie lub odtworzenie zanikających lub zapomnianych obecnie odmian roślin i zwierząt hodowlanych na użytek  kolejnych pokoleń. Lokalny Bank Genów Pokrzydowo to jeden z projektów realizowanych przez stowarzyszenie. Jego zadaniem jest przechowywanie nasion dawnych odmian roślin i przekazywanie rolnikom oraz działkowiczom. Obecnie w zasobach Banku Genów znajduje się 77 odmian kwiatów, warzyw i zbóż. Są wśród nich takie rarytasy jak amarantus, skorzonera i wiele innych roślin. Warta wzmianki jest obowiązująca procedura uzyskania nasion. Otóż wystarczy skontaktować się ze stowarzyszeniem, aby otrzymać je nieodpłatnie. W zamian jesteśmy jednak proszeni o rozmnażanie otrzymanych nasion i przekazanie części z nich do Banku Genów, tak aby mógł on przekazać je kolejnym chętnym. 

Więcej informacji znajdziesz na http://bankgenow.ddoir.org.pl/ lub http://www.ddoir.org.pl/site/

 


Projekt Białoruś

Innowacyjne metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program stażowy dla instruktórów i trenerów

W Domu-Internacie w Svirze (Białoruś) Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski realizuje projekt polegający na przekazaniu wiedzy, know-how i sprzętu potrzebnego do jego implementacji. Projekt jest finansowany ze środków polskiego MSZ w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2012

Celem projektu jest utworzenie programu fundrisingu, stałego wolontariatu i reintegracja podopiecznych z otoczeniem.

FPR wspiera ten projekt organizacyjnie i merytorycznie. Dba też o trwałość projektu i utrzymanie jego rezultatów.W pracę dom-internatu włączono innowacyjne metody terapii jak warsztaty fotograficzne (połączone z przekazaniem aparatów shock-resistant dla niepełnosprawnych i jednej kamery/ aparatu dobrej jakości dla kadry). Utworzono salę komputerową podłączoną do internetu. Zdjęcia z tej części projektu znajdziesz gdy klikniesz oraz tutaj Utworzono pierwszą w tego rodzaju placówce stronę internetową www.dominternatsvir.org 


Gruzja

Partnerstwo NGO z samorządem na rzecz informatyzacji terenów wiejskich Gruzji

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja z Płużnicy w partnerstwie z Municipality Council of Gurjaani realizują wspólnie projekt  w ramach programu "Wsparcie Demokracji 2012" realizowanego przez Polską Fundację Międzynarodowej Wspólpracy na rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak". Projekt "GEO-connected: Partnerstwo NGO z samorządem na rzecz informatyzacji obszarów wiejskich Gruzji" stworzony został przy wspólpracy merytorycznej Fundacji Polityki Rozwojowej, która również współuczestniczy w jego realizacji.

Projekt odpowiada na współzależne potrzeby dwojakiego rodzaju: efektywnego partnerstwa - konsultacji i zlecania
zadań publicznych lokalnym NGO oraz dostępu do informacji publicznej (w tym dot. dysponowania budżetem).
Realizacja projektu przyczyni się zarówno do usprawnienia administracji lokalnej w rejonie Gurjaani (region Kachetii,
Gruzja), jak do wsparcia dialogu z organizacjami pozarządowymi.
Od przyszłego roku gruzińska administracja lokalna przygotowujące budżety zadaniowe na 2013 rok. Brakuje jej jednak doświadczenia i wiedzy w tym zakresie do tego stopnia, że program przejścia na budżety lokalne został wstrzymany przez Ministra Finansów. Ta decyzja wciąż budzi kontrowersje, faktem jest jednak brak kompetencji i doświadczeń w samorządach.


Projekt Białoruś

Rozwój organizacji pozarządowych na terenach wiejskich

Fundacja Polityki Rozwojowej współpracuje merytorycznie przy projekcie "Rozwój organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Partnerstwo Komarowo-Płuznica" realizowanym przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica i Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej "Komarovo. Projekt realizowany jest ze środków Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak" w ramach  programu "Wsparcie demokracji 2012".

Istotą projektu jest wzmocnienie wiejskich NGO, w Miadielskim Raionie na Białorusi oraz wsparcie działań partnera na
rzecz aktywizacji społeczności lokalnej. Projekt będzie więc koncentrować się z jednej strony na podniesieniu
kompetencji lokalnych wiejskich liderów (wsparcie programowe i dotyczące zarządzania organizacją pozarządową), z
drugiej strony na wsparciu partnera w prowadzeniu modelowych działań na rzecz bezpośrednich beneficjentów
organizacji (portal wspierający rozwój lokalnej przedsiębiorczości).

Szkolenia programowe będą wynikały z
praktycznych rozwiązań dla NGO: samodzielnym tworzeniem stron internetowych (co wiąże się np. z precyzyjnym
określeniem misji organizacji, kontaktem z beneficjentami, opracowaniem programów wolontariatu) oraz
przygotowaniem programów pozyskiwania środków ze źródeł instytucjonalnych i prywatnych (identyfikacja potrzeb
beneficjentów, równowaga finansowa organizacji, wizerunek NGO).

Projekt jest oparty zarówno o doświadczenia TRGP która na swoim terenie od 1998 roku aktywizuje społeczność wiejską,
jak też ścisłą współpracę z Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komarowo”, który podobną pracę wykonuje
w Miadielskim Raionie. Współpraca z partnerami z Polski jest dla liderów organizacji skutecznym narzędziem
aktywizowania lokalnej społeczności.

Projekt jest kontynuacją realizowanego w 2011 projektu „Najlepsze polskie doświadczenia we wspieraniu lokalnej
przedsiębiorczości i stowarzyszeń mikroprzedsiębiorców
” realizowanego w ramach konkursu „Wsparcie społeczeństwa
obywatelskiego na Białorusi 2011” i którego merytorycznym partnerem była również Fundacja Polityki Rozwojowej.

 


Białoruś

Projekt Hidden City Map

 

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Kulturalna z Mińska Mazowieckiego w partnerstwie z białoruską organizacją Ecohome realizują wspólnie projekt "Local Visual Mind Maps - polsko-białoruska aktywizacja kulturalna młodzieży". Pomysłodawcą oraz współkoordynatorem projektu jest Fundacja Polityki Rozwojowej.

Głównym celem projektu jest aktywizacja polskiej i
białoruskiej młodzieży z dwóch miast o zbliżonej charakterystyce (podobna wielkość, bliskość stolicy) - Mińsk
Mazowiecki i Żodzino. Poprzez wspólne działania (dwie sesje fotograficzne, tworzenie multimedialnego, internetowego
projektu, dwie wystawy) i serie warsztatów (warsztaty z fundraisingu, doświadczania przestrzeni i problematyki
lokalności) uczestnicy podejmą dialog na temat własnej tożsamości lokalnej i doświadczenia przestrzeni - jak jest
odbierana przez nich samych, jak przez osoby z zewnątrz, co jest w niej atrakcyjnego i jak można to wykorzystać na
przyszłość. Poprzez wymianę dobrych doświadczeń i praktyk młodzi będą w stanie sami rozpocząć w przyszłości
działalność kulturalną na rzecz swojej społeczności, a gotowy projekt przyczyni się do zainicjowania i wzmocnienia
dialogu na temat własnego miasta, jego obecnej sytuacji i charakterystyki oraz kierunków rozwoju
kulturalno-oświatowego. Poprzez wypracowaną w trakcie trwania projektu stronę internetową, zawierającą prace
uczestników wraz z ich komentarzami/impresjami na temat wykonanych fotografii, oraz dwie czasowe wystawy
prezentujące część fotografii, projekt przyczyni się do poszerzenia debaty na temat społeczności lokalnych oraz
uatrakcyjni ofertę kulturalną każdego z miast.
 

Więcej informacji na stronie: http://hiddencitymap.org/


Media lokalne/ Polska-Czechy

Druga edycja konkursu dziennikarskiego PL-CZ Local Press Awards

Pressclub Polska w partnerstwie z czeskim Syndicatem Novinaru  i przy współpracy Fundacji Polityki Rozwojowej organizuje drugą edycję konkursu dla lokalnych dziennikarzy z Polski i Czech. Projekt "PL-CZ Local Press Awards. Sąsiedzkie spotkania lokalnej publicystyki" finansowany jest ze środków MSZ w ramach programu "Forum Polsko-Czeskie".

Konkurs kierowany jest do dziennikarzy wydawnictw lokalnych i regionalnych a ich prace zostaną ocenione w pięciu kategoriach:

- Polityka lokalna

- Lokalna gospodarka

- Lokalne problemy społeczne

- Lokalna historia, kultura i dziedzictwo

- Nagroda publiczności

Dotychczasowa formuła dodawania prac konkursowych zostanie w tegorocznej edycji poszerzona o możiwość zamieszczania audycji i reportaży audio oraz wideo.

Szczegóły konkursu na stronie: http://localpressawards.pl/

 

 


Projekt Białoruś

Modele fundrisingu i nowoczesnej terapii dla ośrodków dla niepełnosprawnych na Białorusi

Nowoczesna rehabilitacja niepełnosprawnych umysłowo i wypracowanie modeli fundrisingu dla domu pomocy w Svirze na Białorusi - to główne cele projektu realizowanego przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Projekt będzie realizowany w 2012 roku ze środków polskiego MSZ, a jego pomysłodawcą i współtwórcą jest Fundacja Polityki Rozwojowej.


Media lokalne / Polska-Czechy 2011

Nagrodzone najciekawsze artykuły z lokalnej prasy

Nagrody dla dziennikarzy lokalnych z Polski i Czech przyznano w pierszej edycji konkursu PL-CZ Local Press Award. Konkurs organizował Pressclub Polska w partnerstwie z czeskim Sindikatem Novinarou i we współpracy z Fundacją Polityki Rozwojowej. Projekt sfinansował polski MSZ w ramach programu "Wspólne działania polsko-czeskie".


Fundusze UE / Samorząd / Warmia-Mazury

Gniazdo bociana z unijnym ogłoszeniem

Gniazda bocianów na Warmii zostaną oznakowane tablicami z informacją o dofinansowaniu przez UE. Zdaniem urzędników z Olsztyna, którzy zamówili tablice, takie są wymogi wsparcia programów ochrony przyrody z unijnych funduszy. Inni jednak sądzą, że to „urzędniczy absurd“. Uważają, że gniazda bocianie to element przyrody, a nie miejsce do wieszaia reklam. O oznakowaniu bocianich gniazd donosi PAP i lokalne media


Białoruś

FPR współpracuje przy projekcie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Fundacja Polityki Rozwojowej współpracuje merytorycznie przy projekcie "Najlepsze polskie doświadczenia we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości i stowarzyszeń mikroprzedsiębiorców" realizowanym przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica i Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej "Komarovo". Projekt jest realizowany ze środków MSZ RP w ramach programu "Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011".


Polska, Promocja Regionów, ITC

Aplikacja na komórkę: najciekawsze informacje z Dolnego Śląska

Darmowa aplikacja na telefony komórkowe z bieżącymi informacjami i najciekawszymi wydarzeniami na Dolnym Śląsku została uruchomiona w niedzielę z inicjatywy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jak poinformował PAP Jakub Świebodzki z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami na Dolnym Śląsku, wystarczy "ściągnąć" darmową aplikacji Dolny Śląsk News na telefon komórkowy z systemem android. Aplikacja jest bezpłatna. "Aplikacja błyskawicznie dostarczy na telefon komórkowy wszelkie niezbędne informacje o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub objętych patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" - mówił Świebodzki. Dodał, że program można pobrać bezpłatnie dzięki usłudze Android Market (dostępnej w każdym telefonie z systemem Android). Od tego momenty użytkownik dostaje na swój telefon informacje o ciekawym wydarzeniu na Dolnym Śląsku.Więcej PAP 12 Jan 2012 & UM WD


Poland, Local Authorities/LAs, Emergency Management, ITC

More Polish LAs joint SMS - Based Emergency Information Systems

More and more Polish LAs/Gminas & Counties/ Powiats subscribe to SMS-based emergency information schemes.SMS-supported emergency warning systems: being cheap in operating and effective in message delivery are widely used all around developing and developed world. Good new is that dozen of such LAs needs tailored implementations have been supported by EU funded POIG/ Innovatory Economy Programme. Recently landslides & floods prone Wieliczka community (one famous from salt- mine) jointed the scheme.


Biodiversity, Russian Far East, Labour Migration

Chinese Lumberjacks Poaching in Russian Far East: Migration Perceived as a Treat

Residents of Lazo District, Russian Far East, complain that Chinese lumberjacks/woodcutters have been killing extinct animal - musk deer in the area, GTRK Dalnevostochnaya TV, based in Khabarovsk, reported. A check found remnants of a musk deer in the woodcutters" houses, the Chinese, however, denied the allegations. Locals talk about large-scale poaching by the Chinese in the district, the authorities, however, are not taking any measures. The Anti-Chinese campaign could be regarded as a reaction to growing pressure form the cheap Chinese labour in the Russian Far East.


Populism, Hungary

Controversial Ferenc Gyurcsany wants to taste the real life of ordinary Hungarian

Infamous former Prime Minister Ferenc Gyurcsany and two more Democratic Coalition politicians move into average Hungarian families for few days to experience real life in Miskolc, Eastern Hungary. Read more in Nepszava, 30 Jan 2012


Poland, Local Authorities/LAs, Utilities

Polish LAs Joint Ranks to Purchase Electricity

Gazeta Codzienna, Cieszyn, Southern Poland, convoys a positive brief on Joint Electricity Purchase Association formed by 15 LAs/ Gminas from around Poland. Joint purchase is expected to bring about 20-30 % discount from the regular market price.The associates are of various potential and demand, along two small to mid-size communities from Cieszyn county: Skoczów i Goleszów, bring together: Ciechanow (former regional town), Bochnia, Podegrodzie, Mragowo, Wołomin, Sanok, Poreba, Kozienice, Gizycko, Lukowice, Otwock, Karczew, Jozefow (the last three are Warsaw agglomeration satellites). More:  http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/wspolnie-kupia-energie-elektryczn-chc-zaoszczdzic-do-kilkudziesiciu-procent 


Water Management, Public Goods, Sustainable Development

CNBC: Intriguing Overview of Water Management Schemes: Privatizing Water

What Central Asia can learn from Chile. CNBC in new emissions cycle: Liquid Assess explores challenges of global water management. Most recent part brings an interesting story on Chilean precedent of fully privatized water rights market. In Chile, the rights to nearly every drop of water is for sale. Chile has some of the most advanced water markets in the world. It leads to serious reconfiguration in agriculture & overall economy: resources are allocated in more effective ways - that certain, though some villages become deserted. More on CNBC: http://www.cnbc.com/id/39312043


Slovakia, EU Structural Funds, EU 12

Slovakia: Mismanagement in European Social Fund

Slovak SME daily brings interesting piece on Labor Ministry finding numerous irregularities, making cuts in projects co-financed from European Social Fund/ESF, which were approved by former Labour Minister Viera Tomanova. The text may open a debate on priorities & allocation of sources within the next MFF- EU budget for 2014-20. Social impact of various ESF founded projects may be dubious, in Slovakia and beyond in EU 12. The next budget shall remain minimum at the current level, while the objectives require adaptation & management shall be simplified to incite more needs based projects. Read more in SME online, 21 Jan 2012


Seminarium Polska/ Katar

Najlepsze polskie doświadczenia integracji osób niepełnosprawnych

On April 29, 2011 the Foundation and Lazarski University hosted the Polish-Qatari seminar: Polish Best Practices in Disability Policy. The event was held in partnership with Qatar Embassy, Warsaw and the Institute for the Study of the Middle East, Gulf & Africa, Lazarski University.


Energia / władza lokalna

Kto zapłaci za światło latarni

Josh KluteW Lubartowie (Lubelskie) Pracownicy Zakładu Energetycznego wykręcili żarówki z 23 latarni stojących na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej. To efekt rozwiązania umowy między Urzędem Miasta a spółdzielnią Lubzel. Miasto domaga się pieniędzy za oświetlenie prywatnego terenu, mieszkańcy odpowiadają, ze z ciągów komunikacyjnych na terenie spółdzielni korzystają także inni mieszkańcy miasta.


Polska/pieniądze UE na modernizację służby zdrowia

Samorządy składają się na szpital

W szpitalu powiatowym im. Rafała Czerwiakowskiego w Bielsku Podlaskim w połowie października 2010 r. zostanie oddany do użytku zmodernizowany blok operacyjny, z dwiema salami operacyjnymi i jedną zabiegową, spełniający najwyższe unijne standardy. Koszt modernizacji to ok. 6 mln złotych. Prawie 5 mln pochodzi z funduszy unijnych, szpitala nie stać było na 948 tys. zł wkładu własnego


Litwa, ochrona środowiska

454 mln litów na wysypiska śmieci

Litewskie instytucjie regionalne zajmujące się gospodarowaniem odpadami chcą pozyskać 454 mln litów  z funduszy strukturalnych na rozwiązywanie problemów ochrony środowiska i budowę nowych wysypisk śmieci - donosi litewska prasa.


Białoruś, małe firmy

Paradoksy transformacji rynkowej

Вечерний Гродно, Grodno (NW Belarus) based regional daily conveys a observant&rare story on the irresolute & creeping back-door liberalisation drive in non-metropolitan Belarus. Auctions for state owned properties, laying idle or unused are to be held in the coming months. At least 150 schools, kindergartens, public utilities and kolkhzy/collective farms buildings & premises are to be sold be in Grodno region by December 2010 only.


Efektywność pomocy rozwojowej, EISP, Partnerstwo Wschodnie

Przegląd Barier Wdrożeniowych. Perspektywa UE. Część II

Analiza wskazuje na najistotniejsze bariery wdrożeniowe pomocy UE państwom objętym EPS. Koncentruje się niemal wyłącznie na problemach wynikających z praktyki pomocowej UE i jej wykonawców, zostanie uzupełniona o lustrzane, szersze studium problemów wynikających z polityki i praktyki biorców pomocy (rządów, NGO, organów samorządowych i innych instytucji publicznych). Jest syntetyczną próbą zasygnalizowania najistotniejszych problemów z zakresu efektywności wsparcia UE dla państw Wschodniego Sąsiedztwa. Każdy z podnoszonych problemów wymaga pogłębionych studiów. Część z nich jest już dostrzegana i znajduje pewne odzwierciedlenie w kształcie i formatach wdrożeniowych niektórych inicjatyw m.in. w ramach Partnerstwa Wschodniego np. silniej zinstytucjonalizowanej koordynacji technicznego wsparcia z preferencyjnym finansowaniem np. z EIB.  

Pobierz tekst po polsku


Rolnictwo Mołdawia

EU podwaja kontyngent wina w 2010 r

 

EU - Moldova rapid reaction mechanism in trade was positively tested. Government of Moldova & DG Trade & EU Delegation to Moldova deserve a  summer master co-ordinator prise for smooth extension of 2010 EU duty-free export quota for Moldavian wines granted under the current preferential trade regime-  so called Autonomous Trade Preferences (AAP).


Ukraina, Białoruś, Rosja

Niemiecka Fundacja

1 października niemiecka Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" rozpocznie nabór do trzeciego konkursu grantowego w ramach programu "Miejsce spotkań - dialog". O dofinansowanie mogą się ubiegać inicjatywy z Ukrainy, Białorusi i Rosji nakierowane na pomoc ludziom starszym.

Read more in English 

На русском


Georgia, Rural Development, DCFTA

Georgia to Conclude Negotiations on the Protection of Geographical Indications

By initializing the agreement on 29th of July, 2010 Georgia will adhere to the international standards on the protection of intellectual property rights in agriculture & food processing.

Under the agreement, protection will be granted to Geographical Indications (Protected designation of origin, PDO and protected geographical indication, PGI and Traditional Speciality Guaranteed,TSG) originating from Georgia on the EU market, similarly the European foodstuffs & products enjoying the geographical status will be protected in Georgia.


Białoruś

Rząd w Mińsku zatwierdza nowe projekty rozwojowe

Projekt PURE (Project on Urban Reduction of Eutrophication) został zatwierdzony przez rząd Białorusi w dniu 18 sierpnia 2010 roku.

Łącznie 5 projektów zakończyło wewnętrzną procedurę zatwierdzenia na Białorusi: trzy projekty (Baltrad, Urb.Energy i Bioenergy Promotion) zatwierdzone zostały w pierwszym podejściu i dwa w drugim podejściu (Baltic COMPASS i PURE) dla wniosków projektowych w Programie Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.


Lidovica, Zachodnia Moldawia

Problemy demograficzne na mołdawskiej prowincji

The recent edition of Moldavian daily Ziarului de Gardă carries an insightful story on demographic decline in rural Moldova. The interesting piece of balanced reporting brings a quite incisive conclusion. While we all acknowledge that the creeping demographic decline in rural Moldova should be attributed to severe poverty and lack of prospects,


Mołdawia

150 mln euro na modernizację sektora winnego

European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development will provide 50 million € each in preferential credit line and the EC will add 50 millions € in non-refundable grant aimed for technical assistance.


Armenia

Dostosowanie armeńskich produktów spożywczych do standardów UE

Hetq, Armenian on-line investigative journalism community, brings up-to date overview of  EU standards compliance in food security and acquis driven approximation in food safety and phyto-sanitary measures (SPS), being a key priority within Armenian AAP/Association Agenda.


Przygotowanie wniosków/Zarządzanie projektami

Najlepsze podręczniki pisania matrycy logicznej

Logical Frameworks are universal management tool widely employed in the design, monitoring and evaluation of international development projects. Logical Framework - reputed to be a real-time crash-test for the project is hardly a new concept to development aid practitioners, though filling the rows & blanks always tends to be challenging. See below for a dozen of hints& tips on LFA, including the unique real projects cribs. In case of a real LF hurdle do not hesitate to write us at info@fpr.org.pl to make a leap!

AusGuidline

NORAD

MenagementPro


Polskie samorządy/służba zdrowia

Zamiast likwidować zadłużone placówki samorząd pozostawia szpital-wydmuszkę

 W miejsce szpitala, który ma długi można powołać nowy, który przejmie dotychczasowy kontrakt na leczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stary pozostaje jako firma-wydmuszka, samorząd nie musi przejmować jego długów (musiałby to zrobić, gdyby szpital likwidował). Eksperci szacują, że około 20 spośród 70 przekształconych w samorządowe spółki szpitali nie dokończyło likwidacji starych placówek. To zjawisko w normalnej gospodarce jest nielegalne, ale w służbie zdrowia nic nie jest takie, jak gdzie indziej.

Zródło: "Menedzer Zdrowia" (Health Menager)

Czytaj po polsku