Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Varketili - Tbilisi

Urban Action Lab czyli wielokierunkowa współpraca na rzecz przedmieść


autor: Sylwia Szparkowska


Drewniany plac zabaw na Varketili

Nowoczesny, ekologiczny plac zabaw powstał na blokowisku w Tbilisi w wyniku rozbudowanego, modelowego procesu konsultacyjnego. To rezultat projektu „Varketili: laboratorium akcji miejskich. Wspólne działania na rzecz wieloetnicznego przedmieścia Tbilisi”.

Projekt był realizowany przez Fundację Polityki Rozwojowej (www.fpr.org.pl) a finansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2016” ze środków MSZ RP. Jego celem było stworzenie i przetestowanie zróżnicowanych, nowoczesnych metod konsultacji w specyficznej sytuacji wieloetnicznego przedmieścia Tbilisi. Ze względu na wiarygodność u mieszkańców, proces konsultacyjny został doprowadzony do końca. Zakończono go interwencją w przestrzeń wspólną, podejmującą zgłaszane przez mieszkańców problemy.

 W ramach projektu stworzono więc i przetestowano narzędzie konsultacji on-line www.lamazikalaki.org Za jego pośrednictwem mieszkańcy mogą zgłaszać „alerty” dotyczące przestrzeni miejskiej. Narzędzie jest oparte o mapy dzielnicy (wraz z automatyczną lokalizacją GPS) i zdjęcia – pozwala to na zgłoszenie alertu w ciągu dwóch minut przez osobę która dysponuje telefonem komórkowym z aparatem fotograficznym. Narzędzie jest też połączone z mediami społecznościowymi, co pozwala na szeroką promocję i komentowanie alertów oraz głosowanie nad najbardziej palącymi problemami.

W tej części procesu konsultacyjnego mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim problemy związane z degradacją zieleni miejskiej, brakiem miejsc do wypoczynku, bardzo często pokazywali zniszczone i zagrażające bezpieczeństwu dzieci place zabaw.

Jedno z takich miejsc, zdegradowany, wspólny teren używany przez mieszkańców kilku bloków przy ulicy Khomleli, wybrano jako miejsce do interwencji.

W tym miejscu architekci z grupy projektowej +48 http://www.plus48.com.pl, wraz ze studentami z Polski i Gruzji oraz wolontariuszami z okolicznych bloków zbudowali drewniany plac. Zamontowali też huśtawki, poprawili i udostępnili dla niepełnosprawnych ławki i stoły wokół placu, zabezpieczyli też plac przed samochodami – sadząc drzewa uniemożliwiające im wjazd. Drewniana, umożliwiająca wspinaczkę wieża jest używana zarówno przez starsze, jak bardzo małe dzieci. Okrągła, drewniana platforma umożliwia wejście z wózkiem dziecięcym, jest też dostępna dla osób starszych. Równocześnie optycznie ogranicza miejsce interwencji na bardzo dużym, niezagospodarowanym wcześniej placu.

Cała interwencja trwała zaledwie pięć dni i była realizowana w trybie warsztatów architektonicznych soeas+y www.soeasty.eu – co było kolejną propozycją adresowaną do organizacji pozarządowych.– To już kolejny nasz projekt w którym wykorzystujemy warsztat architektoniczny jako metodę pracy. Angażuje ona mieszkańców, ma walor edukacyjny dla studentów, pozwala na zastosowanie najnowocześniejszych metod projektowania i przetestowanie rozwiązań dotyczących przestrzeni wspólnej. Dobra, nowoczesna architektura jest bardzo pozytywnie przyjmowana przez mieszkańców, zarówno w Gruzji, jak na Ukrainie – mówi Wojciech Szpociński, prezes Fundacji Polityki Rozwojowej.

Obok tych metod konsultacji na Vareketili przeprowadzono charette – z udziałem przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych z blokowiska, a także ekologiczną grę miejską – według metodologii i z udziałem niemieckiej organizacji  Independent Institute for Environmental Issues (UfU) (www.ufu.de) Almuth Tharan oraz wolontariusze FPR prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat przyrody w mieście, zarządzania wodą, zagrożenia osuwiskami oraz efektywności energetycznej na blokowisku. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a poza tym – zaprezentowanie metod pracy z młodzieżą organizacjom pozarządowym zaangażowanym w projekt.

Partnerami projektu były organizacje Yezidis of Gerogia, Europe our House, Young Humanists, Guerilla Gardening, Mediatheka Varketili, Tbilisi Media Centre Union. Na koniec realizacji projektu podpisano memorandum o dalszej współpracy na rzecz blokowiska, którego stroną był także mer dzielnicy Saburtalo, w której skład wchodzi osiedle Varketili.

Więcej:

www.lamazikalaki.org

www.fpr.org.pl

FB: soeas+y oraz www.soeasty.eu

files/MOU ENG GEO (1).pdf