Publications

E-book

Regional products in Moldova


Our publication about a successful process of registration of the first geographic indicators (except wine), in line with AA/ DCFTA, in Moldova - a project supported by Polish Aid 2015. Texts by: Wojtek Szpociński, Agata Koziej, Development Policy Foundation and Ilona Linczowska, Marcin Pilarski LAG Vistula Terra...

E-book

Regional products: V4 lessons learned for Georgia and Moldova


TheVisegrad Group countries experience in promotion and registration of the regional products you will find in the publication EU Protected Food Schemes. We recommend the texts of our authors: Aleksandra Piasecka, Agata Koziej, Wojtek Szpociński and Sylwia Szparkowska, as well as Jacek Kamiński representing +48 Design Group. The...

Tunisia

Kairouan Community Foundation


Our organizations representatives, as well as our partners NGO Pressclub Foundation, were elected members of the board of Kairouan Community Foundation – the first Tunisian law institution, which brings together representatives of local authorities, local NGO and local entrepreneurships. It was established to emphasize true...

Poland/ Belarus

Young photographers cooperation Hidden City Map


Join artistic project Hidden City Map for young people of the non-metropolitan cities in Poland and Belarus: Zhodino and Minsk Mazowiecki. See the film below and the web of the project:

www.hiddencitymap.org For futher inormation contact:...

Publication

Cross-border cooperation for biodiversity and sustainable development of environmentally sensitive & protected areas


The volume investigates agenda setting and evaluates implementation of EU assistance & cooperation tool kits in ENPI EAST/ Eastern Partnership area, focusing on cross-border cooperation (CBC) frameworks. The volume is primarily devoted to the sustainable development & environment oriented activities.

...

Development Aid Effectiveness, ENPI, Eastern Partnership

Praktyka wdrożeniowa wsparcia Unii Europejskiej dla państw obszaru Wschodniego Sąsiedztwa (ENPI EAST/EP) Część I


autor: Wojtek Szpociński


Analiza dokonując przeglądu aktualnej, zwłaszcza zachodniej, literatury przedmiotu wskazuje na niedoskonałości i uproszczenia rozpowszechnionego w nauce par excellence politologicznego dyskursu o "wsparciu UE dla państw obszaru Wschodniego Sąsiedztwa". Autor postuluje by warsztat politologiczny, w tym konkretnym zakresie badań,  uzupełnić o perspektywę studiów nad rozwojem (development studies), które odwołują się do kategorii takich jak projekt, koordynacja, efektywność kosztowa, ostateczny beneficjent i wpływ na niego, wreszcie pomoc (w tym humanitarna czy rozwojowa). Wydaje się, że refleksja naukowa nad Polityką Wschodnią UE nie dostatecznie odnosi się do zagadnień rzeczywistego wpływu polityki UE na społeczeństwa&gospodarki krajów partnerskich, jego trwałości i efektywności.

Pobierz tekst po polsku