Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Ukraina Arch&Engineerign LAB

Innowacje w przestrzeni publicznej


autor: Sylwia Szparkowska


Rozwiązania efektywne, energooszczędne, przyjazne środowisku, dobrej jakości - w 2016 roku nasza Fundacja promowała najciekawsze rozwiązania możliwe do implementacji w przestrzeni publicznej Ukrainy. Jak zawsze staramy się by nasze rozwiązania były praktyczne i trwałe, dlatego stworzyliśmy stronę www.garnank.org 

Architekci z Grupy Projektowej +48 poprowadzili międzynarodowe, polsko-ukraińskie warsztaty projektowe i architektoniczne, których rezultatem jest instalacja świetlna w Nowej Kachowce na Ukrainie i nowoczesne, oparte o komputerowe algorytmy ławki wokół kąpieliska nad brzegiem Dniepru. W realizacji projektu pomogli nam partnerzy biznesowi firma wytwarzająca małą architekturę Puczynski, firma produkująca oświetlenie ES System, grupa architektoniczna +48 i firma informatyczna Venu.pl Wszyscy ci partnerzy zdecydowali się nam udzielić pomocy organizacyjnej i przekazać swoje urządzenia lub usługi nieodpłatnie lub zdecydowanie poniżej ich ceny rynkowej. Wszystkie działania były prowadzone z wykorzystaniem kilku metod konsultacyjnych: informacje od mieszkańców były zbierane zarówno przez narzędzie internetowe www.garnank.org jak podczas charette i na miejscu interwencji w przestrzeń wspólną.

Celem projektu była promocja polskich rozwiązań kreatywnych, możliwych do zastosowania w przestrzeni publicznej. Partnerem było miasto Nowa Kachowka i Agencja Rozwoju Regionalnego z Nowej Kachowki, a także Top-Kaya z Kijowa.

Projekt był współfinansowany ze środków MSZ RP w ramach projektu "Arch&Engeeniring LAB. Wdrożenie i promocja polskich rozwiązań kreatywnych, technologicznych i technicznych w przestrzeni publicznej na Ukrainie".

Poniżej przedstawiamy materiały projektu i kilka zdjęć. Zapraszamy też do korzystania z Facebooka projektu FB garnank.org oraz warsztatów projektowych FB So eas+y, a także na naszą profil FB.

files/Prezentacja_ANG_NK(3).ppt

files/Raport ewaluacyjny projektu UKR 2016.pdf

Glossary