Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Produkty regionalne

Degustacje lokalnych produktów atrakcją nowej ścieżki kulinarno-rowerowej w Palance


autor: Agata Koziej


 Inauguracja rozbudowanej sieci ścieżek kulinarno-rowerowych wraz z dostosowaniem infrastruktury informacyjnej, panel ekspercki na temat Geographic Indicators oraz jarmark produktów lokalnych stanowiły główne punkty programu eventu promocyjnego w siedzibie organizacji Casa Părintească w Palance, w ramach kolejnego działania projektu Mołdawskie Szlaki Kulinarne: mikroinfrastruktura, promocja, rejestracja.

Nowa trasa kulinarno-rowerowa o długości 5 km wiedzie dookoła wsi Palanca, w której znajduje się siedziba organizacji partnerskiej Casa Părintească i powstająca Community Kitchen– tam też wyznaczony został początek trasy, gdzie goście mogą wypożyczać rowery i odbierać kupony do degustacji. Wraz z przygotowaniem nowej trasy dostosowana została aplikacja mobilna prowadząca przez szlaki, wzbogacona teraz o nowy szlak oraz informacje na temat producentów uczestniczących w degustacjach i ich produktach. Przed każdym domem producentów na trasie umieszczono tablice informacyjne wraz z mapami, trasa została ponadto oznaczona. Wypożyczenie roweru z Casa Părintească umożliwia trzy darmowe degustacje w ramach szlaku, na podstawie specjalnego kuponu. Ta forma weryfikacji służy również do oceny popularności poszczególnych producentów i ich produktów - po odbyciu wycieczki turyści pozostawiają kupony ze swoimi głosami w Casa Părintească. Na podstawie ilości głosów producenci będą dzielić między sobą czas użytkowania Community Kitchen.

Zakończona została również zasadnicza część remontu Community Kitchen.  Proces wzmocnienia konstrukcji zabytkowego budynku oraz dostosowania i zamontowania instalacji dobiegł końca. Następnym etapem będzie wyposażenie kuchni zgodnie z potrzebami lokalnych producentów.

Kuchnia w obecnej postaci zaczyna już służyć jako przestrzeń warsztatowa i konferencyjna. Gościła stowarzyszone z projektem wydarzenie w ramach innego projektu - Rural development based on local products promotion within the EaP countries. Role of PGIs. Provisions & opportunities provided by the DCFTA, realizowanego w ramach Eastern Partnership Civil Society Forum. Był to jednodniowy panel w formie okrągłego stołu na temat unijnych oznaczeń pochodzenia geograficznego produktów rolnych (GIs), dobrych praktyk związanych z rejestracją produktów, możliwości finansowania i technicznych aspektów procesu rejestracji. Udzielano też rekomendacji dla mołdawskich producentów zainteresowanych rejestracją produktów. Udział w panelu wzięli eksperci z krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia), a także producenci mołdawscy zainteresowani procedurą rejestracji jako GI, przedstawiciele AGEPI (agencja własności intelektualnej Mołdawii), przedstawiciel mołdawskiejNarodowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, przedstawiciele władz lokalnych regionu Călăraşi i dziennikarze. Spotkanie to było dopełnieniem i technicznym wsparciem dla producentów mołdawskich zainteresowanych rejestracją, przybliżeniem procedur i wyzwań związanych z przyjmowaniem GIs.

W inauguracji nowej trasy wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich FPR, dziennikarze, przedstawiciele władz lokalnych oraz eksperci uczestniczący w panelu dyskusyjnym Rural development based on local products promotion within the EaP countries. Role of PGIs. Provisions&opportunities provided by the DCFTA, odbywającym się równolegle z eventem promocyjnym. Goście skorzystali z oferty nowo otwartej trasy, gdzie mieli okazję zapoznać się z kulinarnymi tradycjami regionu.

Wydarzeniu inauguracji szlaku towarzyszyła sprzedaż produktów wyprodukowanych przez lokalne producentki i Casa Părintească. Flagowe produkty każdej z producentek można degustować podczas przejazdu szlakiem rowerowym oraz nabyć w Casa Părintească pod wspólną marką – Culinary Routes of Călăraşi: Palanca Delights.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń w ramach projektu:

www.codrute.org

https://www.facebook.com/moldavian.culinary.routes/