Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Warsztaty architektoniczne

Polscy architekci o dobrych praktykach architektury inkluzywnej


autor: Agata Koziej


 Polskie rozwiązania architektoniczne w kontekście dostępności dla osób z mniejszymi szansami zostały zaprezentowane podczas konferencji na Politechnice w Tbilisi jako przykłady dobrych praktyk universal design

Konferencja na Politechnice w Tbilisi z udziałem polskich architektów stanowiła następny etap realizacji projektu Fundacji Polityki Rozwojowej pt „Przestrzeń naprawdę wspólna: interwencje młodych polskich pracowni architektonicznych na rzecz kultury inkluzywnej”, finansowanego dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanej w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2016 Promesa”. Do dyskusji na temat jakości przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dla osób wykluczonych i zmarginalizowanych, zaproszono samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów oraz architektów gruzińskich.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej, barier prawnych i kulturowych w kształtowaniu przestrzeni publicznej w Gruzji. Pan Giorgi Kipani, profesor wydziału urbanistyki, przedstawił problem niezgodności kreowania przestrzeni publicznej z planem zagospodarowania przestrzennego oraz trudności w implementacji prawa budowlanego i przepisów dotyczących przystosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Świadomość społeczna w zakresie prawa wciąż jest w Gruzji niska. Obywatele nie znają przepisów i nie uwzględniają ich w swoich działaniach, choć gruzińskie prawo jest coraz lepsze. Co więcej, problem dotyczy niekiedy także urzędników – mówił Giorgi Kipani.

Przykłady nieudanych realizacji i praktycznego niedostosowania infrastruktury w Gruzji pokazała profesor wydziału architektury i urbanistyki Nino Imnadze. – Złe praktyki dostosowania przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych widoczne w Gruzji, świadczą o braku świadomości …i braku pomysłu. Złe wykonanie – np. zbyt strome podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, pokazują, że realizacja przepisów/dostępność przestrzeni dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej jest tylko działaniem na papierze.

Zasadniczą częścią konferencji była promocja polskich rozwiązań architektonicznych w zakresie dostępności dla osób o utrudnionym dostępie do kultury, nieobecnych w przestrzeni publicznej, przedstawiona przez młodych polskich architektów, nagradzanych w Polsce i za granicą: Macieja Siudę, Mateusza Adamczyka z pracowni BudCud, Marcina Kwietowicza oraz Karola Szparkowskiego i Kamila Miklaszewskiego z pracowni + 48 Architecture. Prelegenci przedstawili swoją filozofię projektowania oraz na podstawie swoich doświadczeń, pokazali przykłady kreowania przestrzeni publicznej dostępnej dla osób zmarginalizowanych i wykluczonych, możliwe do zaadoptowania w Gruzji.  

Przedstawienie realizacji polskich architektów jako dobrych praktyk architektury inkluzywnej zostały opublikowane na stronie projektu: www.soeasty.eu oraz stronie Facebook:  https://www.facebook.com/So-easy-331201520389266/

Podsumowaniem konferencji było przedstawienie wyników warsztatów architektonicznych w Gremi, z udziałem studentów gruzińskich. Relację z warsztatów można znaleźć tu: http://fpr.org.pl/artykul.php?id=69&lang=en