Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Ukraina

Wynik konsultacji: budowa przystanku promowego


autor: Sylwia Szparkowska


Prezentujemy zdjęcia z realizacji inwestycji, przystanku promowego w Holej Prystani na południu Ukrainy oraz raport ewaluacyjny z realizacji projektu.

Realizacja była poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi: poczynając od narzędzia www.gopriplus.org służącego zgłaszaniu alertów (dotyczących infrastruktury, nierozwiązanych problemów przestrzeni publicznej), przez głosowanie internetowe nad wyborem obszaru do zagospodarowania, przez charette prowadzony przez polskich, ukraińskich i czeskich architektów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, po międzynarodowy warsztat architektoniczny…

Te zróżnicowane metody pozwoliły przetestować w warunkach ukraińskich różne metody konsultacji, a także przygotować projekt odpowiadający oczekiwaniom społecznym: w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi. Nowoczesny pod względem formy i wykorzystujący innowacyjne rozwiązania technologiczne – energooszczędne oświetlenie i panele solarne.

W zagospodarowanym obszarze, dzięki współpracy z miastem Hola Prystan jest dostępny bezpłatny bezprzewodowy Internet.  Przystanek promowy uzyskał funkcję miejsca spotkań, wpisując się w architekturę Nabierieżnej, czyli intensywnie wykorzystanego na cele reprezentacyjne i rekreacyjne bulwaru na brzegu Dniepru. Właśnie charakter bulwaru stanowił największe architektoniczne wyzwanie – należało wpisać konstrukcję w liczne pomniki, instalacje, miejsca publiczne kreowane w różnych kontekstach historycznych i w różnym celu.

Najistotniejsze konkluzje z realizacji projektu są zaskakujące dla osób włączonych w proces architektoniczny – społeczność małych miast ukraińskich bardzo pozytywnie przyjmuje nowoczesną europejską architekturę. Poza tym bardzo chętnie i aktywnie włącza się w procesy konsultacyjne, zwłaszcza wtedy, gdy istnieje realna szansa na przekucie procesu konsultacji w realne inwestycje rozwiązujące konkretne problemy lokalnych społeczności.

Poniżej znajdą Państwo zdjęcia z realizacji projektu, a także raporty ewaluacyjne po polsku i po angielsku.

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 i Visegrad Fund (program Visegrad Plus 2015)

W realizację projektu było zaangażowane szerokie grono partnerów: Instytut Europeum z Czech, Pedal Consulting ze Słowacji, ICDT z Węgier; architekci z Polski +48 Grupa Projektowa i z Czech – Vladimir Balda i Jiri Zid; a także partnerzy ukraińscy: Regional Development Center Top-Kaya i miasto Hola Prystan.