Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Ukraina

Interwencje w przestrzeń wspólną miasta Hola Prystan


autor: Aleksandra PiaseckaStworzenie systemu monitoringu obywatelskiego a następnie rewitalizacja wybranego przez mieszkańców obszaru – to zadania realizowane w ramach projektu „Zaprojektuj zmianę: rewitalizacja przestrzeni wspólnej w Holej Prystani na południu Ukrainy” realizowanego przez Fundację Polityki Rozwojowej. Projekt jest realizowany w ramach grantu programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015, ze środków MSZ RP.

W ramach projektu powstaje system monitoringu obywatelskiego (http://gopriplus.org/), za pośrednictwem którego mieszkańcy Holej Prystani mogą zgłaszać lokalnym władzom problemy związane z infrastrukturą (np. zepsuta ławka, niesprawne oświetlenie) zauważone w swoim otoczeniu i wymagające podjęcia interwencji. Wraz z krótkim opisem informujący zamieszczają na stronie zdjęcia zaniedbanego miejsca oraz oznaczają je na mapie. System odnotowuje także reakcję władz poprzez postawienie odpowiedniego znaczka koło problemów, które zostały rozwiązane. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy działania systemu zgłoszono w sumie 177 alertów, co dowodzi popularności tej formy komunikacji wśród mieszkańców.

Na podstawie powiadomień mieszkańców wyróżniono w mieście 4 obszary szczególnie wymagające rewitalizacji (tereny zielone nad rzeką, główny przystanek autobusowy, Aleja Sławy oraz przystań promu nad brzegiem rzeki Konki). Od 21 kwietnia do 21 maja 2015 mieszkańcy mogli decydować w głosowaniu internetowym, sms-owym lub papierowym, którą ze stref chcieliby przede wszystkim poddać metamorfozie. W głosowaniu wzięło udział aż 430 osób. Większość z nich opowiedziała się za potrzebą wprowadzenia zmian w przestrzeń okolic przystani promu.

W oparciu o wyniki głosowania, a także o wyniki konsultacji społecznych, architekci opracują koncepcję rewitalizacji wybranego obszaru. Tak stworzony plan zostanie zrealizowany – dzięki zaangażowaniu lokalnych wolontariuszy i współfinansowaniu ze środków projektu.

Więcej informacji na naszej stronie Facebook, a także – po ukraińsku – na stronie gopriplus.org

Partnerami projektu po stronie ukraińskiej jest organizacja TOP Kaya i miasto Hola Prystan. Partnerem wspierającym projektu jest miasto Podkowa Leśna.