Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Praca nad projektem

Szukając źródeł finansowania: przydatne informacje


autor: Sylwia Szparkowska


Fundacja Polityki Rozwojowej przedstawia aktualny zestaw informacji o potencjalnych źródłach finansowania projektów NGO i CSO z Tadżykistanu. Został on przygotowany w ramach szerszego programu na rzecz Tadżykistanu finansowanego przez program RITA (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) i Fundację Solidarności Międzynarodowej. Załączamy ten materiał poniżej.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych I obywatelskich, jak też władz lokalnych, przygotowujący projekty na rzecz swoich wspólnot, mogą być też zainteresowani dostępnym na stronie http://fixkairouan.org/fund.php (“materials”) obszernym wykładem (po angielsku) dotyczącym przygotowania wniosku projektowego.

Natomiast gruzińskich partnerów, szczególnie NGO/CSO i władze lokalne działające na wsi, wciąż zapraszamy do korzystania z informacji zawartych na stronie http://projectsincubator.org/ w dziale  “grants competitions”. Nasza organizacja, wraz ze Stowarzyszeniem Emisja http://www.e-misja.org.pl/, odpowiadała za opracowanie interaktywnego narzędzia zbierającego informacje o nadchodzących grantach adresowanych do tej grupy beneficjentów.

To wciąż tylko część materiałów które w najbliższym czasie chcemy usystematyzować i udostępnić. W 2015 roku, dzięki grantowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP będziemy przygotowywać generator zbierający i udostępniający kompletne informacje o konkursach, deadlinach i innych możliwościach poszukiwania funduszy na swoją działalność. Na tym etapie będzie on adresowany przede wszystkim do przedstawicieli władz lokalnych podejmujących działalność międzynarodową. Wiele z tych propozycji może być też atrakcyjne dla NGO/CSO, ponieważ wielu grantodawców kładzie duży nacisk na współpracę władzy lokalnej z sektorem obywatelskim.

Na początku września 2015 wraz z polskim partnerem Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego http://www.zgwwp.org.pl/ , będziemy prowadzić promocję tego narzędzia wśród polskich samorządów i partnerów zagranicznych.

Więcej informacji znajdziecie na naszym Facebooku.

Grant opportunities for Tajikistan (2).pdf