Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Ukraina

Black sea development network


autor: Wojciech Szpociński


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz  wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki Rozwojowej jest partnerem tego projektu, finansowanego ze środków Visegrad Fund.

Obok ukraińskich liderów organizacji i władz lokalnych, wśród osób szkolących się i korzystających z materiałów są też przedstawiciele NGO z Mołdawii i Gruzji. Duże znaczenie ma też utworzenie sieci wspierających się wzajemnie organizacji, które mogą korzystać nawzajem ze swoich doświadczeń (i przekazywać doświadczenia swoich partnerów) wtedy, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowych, wymagających szybkiego reagowania. Jest to szczególnie istotne w obliczu sytuacji w regionie.

Lider projektu, organizacja Top-Kaja właśnie takiej sytuacji kryzysowej doświadczyła. Od początku swojego powstania działała na Krymie, na Ukrainie. Do Kijowa przeniosła się dopiero na początku tego roku, gdy w związku z sytuacją polityczną straciła warunki do prowadzenia swojej statutowej działalności.

Projekt ma charakter nie tylko szkoleniowy – choć szkolenia i sesje on-line z ekspertami projektu stanowią jego istotną część. Powstać też mają praktyczne podręczniki dobrych praktyk, komentarze do fragmentów już gotowych wniosków, słowniki zawierające podstawowe pojęcia wykorzystywane przy opracowywaniu wniosków, interaktywny generator projektu.

Materiały szkoleniowe – do swobodnego wykorzystania – można znaleźć na stronie projektu http://www.brd-net.org/ działa też grupa Facebook skupiająca ludzi zainteresowanych przygotowaniem wniosków, których beneficjentami są organizacje i władze lokalne z regionu Morza Czarnego.

Wsparciem dla osób przygotowujących wnioski mogą być tez materiały i informacje ze strony www.projectsincubator.org oraz grupa Facebook – była ona tworzona pod kątem potrzeb organizacji wiejskich działających w Gruzji, ale może być też użyteczna dla liderów organizacji innych państw regionu. Warto zwrócić szczególną uwagę na zakładkę zawierającą aktualizowane automatycznie ogłoszenia o naborach wniosków.

Projekt był wdrażany w 2013 roku przez organizację E-Misja ze środków polskiego MSZ w ramach programu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. FPR uczestniczyła zarówno w opracowaniu wniosku, jak i jego realizacji merytorycznej. Obecnie za trwałość rezultatów projektu odpowiada gruziński partner, organizacja Media Center.