Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Projekt w Azji Centralnej

Instalacja Internetu dla NGO z Pamiru


autor: Sylwia Szparkowska


Założenie w wiosce Avj Internetu ułatwi działalność społeczną działającej na tym terenie organizacji pozarządowej Gulu. Jedyna kafejka internetowa w okolicy, w miasteczku Iskashim, od kilku tygodni stoi zamknięta

Udostępnienie Internetu organizacji i działającym na jej rzecz wolontariuszom to część projektu Fundacji Polityki Rozwojowej realizowanego w ramach grantu Fundacji Solidarności Międzynarodowej i programu „Rita – przemiany w Regionie”.

Elementem projektu jest też założenie strony internetowej: pod adresem www.gornobadakhshan.org wolontariusze organizacji mają umieszczać informacje o działalności na rzecz regionu i lokalnych tradycjach – w tym pamirskiej medycyny naturalnej i zielarstwa.

Na terenie rejonu Iskashim dostęp do Internetu można uzyskać właściwie wyłącznie przez sieć telefoniczną. Problemem jest brak przesyłu danych w technologii 3G. Dodatkową barierę dostępu do Internetu tworzy cena przesyłu danych – relatywnie wysoka jak na warunki pamirskie (równowartość kilkadziesięciu złotych miesięcznie przy używaniu ograniczonym do odbierania poczty elektronicznej).

Dostęp do Internetu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania organizacją pozarządową – na Pamirze, gdzie droga zimą bywa całkowicie zasypana (lub jest nieprzejezdna ze względu na zagrożenie lawinowe) co uniemożliwia dojazd do Choregu (Khorogh), najbliższego miasta w którym można uzyskać otwarty dostęp do sieci. W tej sytuacji Internet umożliwia wymianę informacji, uzupełnianie wiedzy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów partnerskich oraz informowanie o swoich działaniach.

Pozwala też wolontariuszom na uczestnictwo w programach międzynarodowych. Jeden z nich, bezpośrednio dzięki instalacji Internetu w wiosce Avj dowiedział się, że jako jedna z czterech osób w Tadżykistanie uzyskał stypendium w Stanach Zjednoczonych na doskonalenie języka angielskiego (w styczniu tego roku wypełniał aplikację ręcznie, ponieważ nie miał bezpośredniego dostępu do sieci).

Wolontariusze organizacji skorzystają też z baz danych (np. dotyczących medycyny i zielarstwa oraz dydaktyki języka angielskiego – zależnie od indywidualnych zainteresowań).

Wraz z postępem wiedzy zmienia się podejście do niektórych używanych w tradycyjnej medycynie specyfików, np. dziurawca (ma silne działanie uspokajające) czy tzw. gorzkiego migdała (zawiera śladowe ilości cyjanku potasu i może być trujący).

Więcej informacji na stronie

gornobadakhshan.org