Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Tunezja

FixKairouan: pierwszy projekt e-monitoringu obywatelskiego w krajach arabskich


autor: Marcin Michałowski


"E-Monitoring obywatelski: metoda aktywizacji wspólnot z wykorzystaniem współczesnych narzędzi internetowych" to projekt znany również pod krótszą nazwą "Fix Kairouan".

Jest on realizowany obecnie w mieście Kairouan Tunezji przez Fundację Press Club i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Wsparcie Demokracji 2013".

Jego głównym celem jest utworzenie strony internetowej wzorowanej na formule Fix-my-street - interaktywnej mapy pozwalającej na zaznaczanie wymagających rozwiązania problemów w swojej okolicy - dziur w jezdni, zdemolowanych budynków, śmieci, etc. Zebrane informacje są następnie przekazywane lokalnym władzom, które podejmują działania dla poprawy sytuacji. Opisywane narzędzie zostało już oddane do użytku i funkcjonuje bez problemów od około miesiąca. Trzeba również zaznaczyć, że jest to pierwsza taka inicjatywa w świecie arabskim. Projekt jest realizowany ze szczególnym naciskiem na współpracę z lokalnymi ngo oraz władzami regionalnymi.

Fundacja Polityki Rozwojowej współpracuje z Press Clubem na wszystkich poziomach realizacji projektu - udziela wsparcia merytorycznego od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem, a jej specjaliści biorą czynny udział w realizacji jego poszczególnych działań.

Więcej informacji na:

http://fixkairouan.org/

https://www.facebook.com/FixKairouan