Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Projekt Białoruś

Innowacyjne metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program stażowy dla instruktórów i trenerów


autor: syl/ jus/


W Domu-Internacie w Svirze (Białoruś) Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski realizuje projekt polegający na przekazaniu wiedzy, know-how i sprzętu potrzebnego do jego implementacji. Projekt jest finansowany ze środków polskiego MSZ w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2012

Celem projektu jest utworzenie programu fundrisingu, stałego wolontariatu i reintegracja podopiecznych z otoczeniem.

FPR wspiera ten projekt organizacyjnie i merytorycznie. Dba też o trwałość projektu i utrzymanie jego rezultatów.W pracę dom-internatu włączono innowacyjne metody terapii jak warsztaty fotograficzne (połączone z przekazaniem aparatów shock-resistant dla niepełnosprawnych i jednej kamery/ aparatu dobrej jakości dla kadry). Utworzono salę komputerową podłączoną do internetu. Zdjęcia z tej części projektu znajdziesz gdy klikniesz oraz tutaj Utworzono pierwszą w tego rodzaju placówce stronę internetową www.dominternatsvir.org 

Przekazano też doświadczenie i sprzęt potrzebne do prowadzenia muzykoterapii, uzupełniono pracownię stolarską. Pozwoliło to zróznicować ofertę terapeutyczną dla podopiecznych o deficycie intelektualnym na róznym poziomie oraz prowadzić zajęcia i przedstawienia artystyczne. Na stronie dom-internatu znajdziesz liczne zdjęcia z występów, w tym tego przedstawianego podczas konferencji zamykającej projekt. Do Dom-Internatu trafiły też akwaria, które będą służyły zooterapii.

Podczas trwania projektu rozszerzono go o ścieżkę menedżerską. Wszyscy uczestnicy zajęć -  zarówno tych prowadzonych w Svirze, jak uczestnicy study tour w Wąbrzeźnie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Bieżące informacje nt. Dom-internatu w Svirze znajdziesz na jego stronie internetowej www.dominternatsvir.org